To menn smiler mot kamera

Forsamlingsleder/pastor, Drammen Misjonsforsamling

NLM region øst søker forsamlingsleder i Drammen Misjonsforsamling.

Drammen Misjonsforsamling tilhører Region øst av Norsk Luthersk Misjonssamband. Forsamlingen ønsker å bygge et inkluderende og disippelgjørende fellesskap med fokus på Jesus og misjon. I tillegg til fast møte søndag formiddag drives ulike grupper og lag for alle generasjoner.

Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) er en evangelisk, luthersk misjonsorganisasjon som arbeider under visjonen «Verden for Kristus».

 

Vi søker nå:

Forsamlingsleder i Drammen Misjonsforsamling

Fast stilling i 60-100 %

(Stillingen som forsamlingsleder defineres som 60 %. 100 % forutsetter deltakelse i Region øst sitt øvrige arbeid etter avtale.)

 

Vi søker en medarbeider som tenker kreativt om arbeid for barnefamilier, ungdom og unge voksne ut ifra Misjonshuset i Drammen.

 

Arbeidsoppgaver og ansvarsområde

 • Forkynnelse, undervisning og menighetsledelse
 • Utvikle forsamlingen med fokus på alle generasjoner
 • Veiledning og sjelesorg
 • Inspirere til NLMs misjonsarbeid i forsamlingen og i området

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning og kompetanse innen teologi og ledelse.
 • Erfaring i utvikling av kristent fellesskap vil bli vektlagt
 • Gode samarbeidsevner på tvers av generasjoner
 • Ryddighet og evne til å administrere
 • Kjennskap til NLM og personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Vi kan tilby:

 • En meningsfull jobb med mulighet for å forme din egen arbeidshverdag
 • Mulighet for personlig og faglig utvikling gjennom kurs og veiledning i NLM
 • Arbeidsfellesskap i forsamlingen og i NLM region øst
 • Lønn og arbeidsvilkår i samsvar med NLMs lønnsregulativ

 

Arbeidssted: Misjonshuset i Drammen

Kvelds- og helgearbeid må regnes med.

 

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med NLM sitt formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”.

 

Ønsker du en uforpliktende samtale om stillingen, eller ønsker mer informasjon? Kontakt styreleder Jonny Bekkevold (tlf. 90122177 ) eller regionleder Ernst Jan Halsne. (90186447)

 

Søknad med CV og referanser sendes til regionleder Ernst Jan Halsne (ehalsne@nlm.no).


Søknadsfrist: 16. april 2021

Tiltredelse: 1. august 2021 eller etter avtale