To menn smiler mot kamera

Ungdomskonsulent - NLM region sørvest

Lar du deg engasjere av ungdom? Vi søker etter deg som vil være med og gi videre verdens beste budskap til dagens unge.

Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) region sørvest strekker seg fra Kvinesdal i sør til Eidfjord i nord. Vi driver et stort arbeid som omfatter blant annet leirer og rundt 200 fellesskap for barn og ungdom, med visjonen «Verden for Kristus». 

  

Vi søker nå:

Ungdomskonsulent

i fast stilling / 50-100 prosent

   

Arbeidsoppgaver

 • Oppfølging av våre rundt 50 ungdomsfellesskap
 • Bistå og motivere til å starte nye fellesskap
 • Danne og koordinere nettverk for ungdomsfelleskapene
 • Forkynnelse til tweens, tenåringer og ungdommer
 • Delta på enkelte leirer
 • Arrangere samlinger og festivaler
 • Følge opp, motivere og inspirere frivillige ledere
 • Mulighet for å ha særlig lederansvar for ett eller to fellesskap

   

Kvalifikasjoner

Du er/har

 • relevant utdanning innenfor pedagogikk/kommunikasjon/kristendom
 • relevant erfaring innenfor ungdomsarbeid/forkynning/ledertrening
 • gode kommunikasjons- og formidlingsevner i møte med ungdom
 • oppdatert på dagens ungdomskultur
 • positiv, utadvendt og er en god relasjonsbygger
 • evne til å planlegge og arbeide selvstendig
 • gode samarbeidsevner
 • initiativrik og kreativ

  

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med NLM sitt formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”.

    

Vi kan tilby

 • En jobb med meningsfulle oppgaver
 • Ordnede arbeidsforhold
 • Lønn etter NLMs regulativ

  

Personlig egenhet vil bli tillagt stor vekt.

Den som ansettes må ha førerkort kl B og disponere bil.

Søker bes oppgi ønsket stillingsstørrelse.

  

For spørsmål eller informasjon kontakt Leder ung Arnt Magne Granberg, agranberg@nlm.no, tlf 51823100 / 90684269.

   

Søknad, CV og referanser sendes:

admungsorvest@nlm.no       

   

Søknadsfrist: 1. mars 2021

Tiltredelse: Etter avtalte