To menn smiler mot kamera

Trinnleder i Ung:Disippel - NLM region øst

NLM region øst søker trinnleder for Ung:Etterfølger i Ung:Disippel i 15 % fast stilling.

Ung:Disippel er et treårig lederutviklingsprogram som gjennomføres på fire helgesamlinger hvert år og består av årstrinnene Ung:Konfirmant, Ung:Etterfølger og Ung:Leder. Målet er at i løpet av Ung:Disippel-programmet skal deltakerne få større forståelse av Bibelen og bli utrustet til å leve som etterfølgere av Jesus i hverdagen. Vi søker nå en trygg og inspirerende leder for Ung:Etterfølger-trinnet.

Ung:Disippel tilhører Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) region øst som har arbeid i Oslo, Viken, Innlandet og tidligere Vestfold fylke. I tillegg til lokale misjonsfellesskap og forsamlinger drives blant annet flere leirsteder, barnehager og skoler. Målet er å gi barn, ungdom og voksne muligheten til å bli kjent med Jesus, og vi jobber under visjonen «Verden for Kristus».

 

Vi søker nå:

Trinnleder for Ung:Etterfølger i Ung:Disippel

Fast stilling i 15 %

  

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for planlegging og organisering av Ung:Etterfølger.
 • Jobbe i team med de andre trinnlederne og lederen for Ung:Disippel.
 • Planlegge og sørge for at helgesamlingene blir gjennomført i henhold til læreplanene for Ung:Disippel.
 • Undervisning kan være aktuelt.
 • Følge opp frivillige ledere gjennom tilstedeværelse, oppmuntring og veiledning.
 • Bruke tid på å skape og bygge gode relasjoner til deltakerne.

 

Kvalifikasjoner

 • Ha et ønske om at unge mennesker skal bli etterfølgere av Jesus.
 • Evne til å administrere og legge langsiktige planer.
 • Evne til å inspirere og oppmuntre andre ledere.
 • Evne til å komme i kontakt med og bygge relasjoner til ungdommer.
 • Bevissthet rundt hva som er viktig for å disippelgjøre og utvikle unge mennesker.
 • Kjennskap til NLM og personlig egnethet vil bli vektlagt.

    

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med NLM sitt formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”.

   

Vi kan tilby

 • Inspirerende arbeidsmiljø og arbeidsoppgaver hvor du vil jobbe i team.
 • Mulighet for å påvirke og å nå ut til mange ungdommer.
 • Meningsfylt arbeid, hvor du kommer i kontakt med mange ungdommer.
 • Arbeidsfellesskap i NLM region øst.
 • Lønn etter NLMs regulativ.

 

Det kan være aktuelt å kombinere stillingen med andre utlyste stillinger.

 

Ønsker du en uforpliktende samtale om stillingen, eller mer informasjon? Kontakt leder for NLM ung region øst Gjermund Nordhus, gnordhus@nlm.no, tlf 975 05 677.

 

Søknad med CV og referanser sendes til samme adresse.  

 

Søknadsfrist: 21.03.21

Tiltredelse: 01.08.21, eller etter avtale