To menn smiler mot kamera

Pastor i Sunnfjord Misjonsforsamling, Førde

NLM region vest søker pastor til Sunnfjord Misjonsforsamling i inntil 100 % stilling.

NLM region vest er en av 7 regioner i NLM, og dekker Vestland fylke, med unntak av tidligere Sunnhordland. Sunnfjord Misjonsforsamling holder til i Førde. Vi søker pastor i en stabil og ressurssterk forsamling. Regionkontoret er lokalisert i Bergen. Regionen har ansvar for ca. 250 misjonsfellesskap, flere leirsteder, videregående skoler, barnehager, gjenbruksbutikker og nærmiljøsenter. 

  

Vi søker nå:

Pastor til nyopprettet stilling

i inntil 100 % fast stilling

Pastor vil arbeide med relasjonsbygging, veiledning, forkynnelse og strategisk utvikling av forsamlingen og NLMs øvrige arbeid i området Fjordane. Administrasjon og oppfølging av frivillige gjøres i samarbeid med forsamlingens styre og regionskontoret. Pastor vil også delta i øvrig arbeid i NLM region vest. Stillingen kan tilpasses i noen grad etter personlighet og nådegaver.

   

Kvalifikasjoner

  • Evne til å møte og lede enkeltmennesker
  • Evne til undervisning fra Bibelen og livsnær formidling av evangeliet
  • Relevant formell eller erfaringskompetanse innen teologi og/eller leiing
  • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
  • Personlig egnethet, karakter og åndelig modenhet vil bli vektlagt    

  

Vi kan tilby

  • Mulighet for personlig og faglig utvikling gjennom kurs og veiledning i NLM

 

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro, har en evangelisk-luthersk trosforståelse og kan identifisere seg med NLM sitt formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”. Stillingen tillegges et særlig åndelig hyrde- og læreansvar, jamfør  dokumentet «Sammen i tjeneste».

Søker bes oppgi ønsket stillingsstørrelse.

    

Lønn og arbeidsvilkår i samsvar med NLMs lønnsregulativ.

Helg og kveldsjobbing må medregnes.

Den som ansettes må kunne fremvise gyldig politiattest.  

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til regionleder Per Byrknes 970 76 276, eller Nils Helge Friborg, styreleder i Sunnfjord Misjonsforsamling, 412 14 223.

  

Søknad, CV og minst to referanser sendes:

Regionleder NLM region vest, Sigurds gate 6, 5015 Bergen eller på epost: pbyrknes@nlm.no.      

   

Søknadsfrist: 5. mars 2021

Tiltredelse: 15. august 2021 eller etter avtale