To menn smiler mot kamera

Kommuniksasjonsarbeider NLM region øst

NLM region øst søker kommunikasjonsarbeider i 25 % stilling.

NLM region øst driver arbeid i østlandsfylkene. I tillegg til lokale misjonsfellesskap driver vi flere leirsteder, barnehager, skoler m.m. Målet er å gi barn, ungdom og voksne muligheten til å bli kjent med Jesus, og vi jobber under visjonen «Verden for Kristus». Region øst har i tillegg følgende visjon:

Vi vil se «Inkluderende og disippelgjørende fellesskap av mennesker i alle generasjoner, som deler evangeliet om Jesus».

 

Vi søker nå:

Kommunikasjonsarbeider NLM region øst

25 % fast stilling

Liker du å skape et godt innrykk gjennom visuell kommunikasjon? Da kan du være den vi ser etter. Vi søker en medarbeider som kan jobbe sammen med resten av staben med å formidle hva som skjer i NLM region øst.

 

Aktuelle arbeidsoppgaver:

 • Planlegge og koordinere den digitale dekningen av det som skjer i regionen.
 • Medansvarlig for regionskontorets sosiale medier-kontoer inkludert bidra til utvikling av ulike regionale sosiale medier-kontoer.
 • PR- og informasjonsarbeid, f.eks. produsere, redigere og publisere innhold til ulike kanaler.
 • Knytte til seg frivillige til å bistå med kommunikasjonsoppgaver.
 • Skape engasjement og trigge frivillighet gjennom blant annet kommunikasjonsarbeid og videreutvikling av regionens informasjonskanaler.

 

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Du har interesse og forståelse for sosiale medier og hvordan man når frem til ulike målgrupper.
 • Du er flink til å spisse budskap.
 • Du jobber strukturert og målrettet og delegerer gjerne oppgaver til andre.
 • Du har relevant utdanning, men arbeidserfaring kan erstatte eventuell manglende formell utdanning.

 

Vi forutsetter at søker kan identifisere seg med NLM sitt formål og verdier i samsvar med «Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband».

   

Vi tilbyr:

 • Gode muligheter for kreativt og selvstendig arbeid.
 • Meningsfylt og inspirerende arbeidsfellesskap og arbeidsoppgaver.
 • Mulighet til å være med på arrangementet i regi av NLM, NLM ung og NLM region øst.
 • Lønn etter NLMs regulativ.

 

Ønsker du en uforpliktende samtale om stillingen eller mer informasjon? Kontakt leder NLM ung Gjermund Nordhus, gnordhus@nlm.no, tlf. 975 05 677.

 

Søknad med CV og referanser sendes til samme epost. Har du produsert videoer, grafikk eller foto, send gjerne dette også.

 

Søknadsfrist: Snarest

Tiltredelse: 1. mai 2021 eller etter avtale