To menn smiler mot kamera

Forsamlingsarbeider i Namsos Misjonsforsamling

NLM region Midt-Norge søker etter forsamlingsarbeider i Namsos. Mulighet for å kombinere med stilling som forkynner/barne- og ungdomsarbeider i regionen.

Namsos Misjonsforsamling er tilknyttet Norsk Luthersk Misjonssamband region Midt-Norge, og har et allsidig arbeid blant barn, unge og voksne i Namsos. Forsamlingen har faste søndagsmøter kl 11.00 som samler i snitt ca 80 personer i alle aldre. I tillegg er ca 15 lag og foreninger, bibelgrupper og kor knyttet til forsamlingen. Forsamlingen har også et ønske om å nå ut til flere.

 


NLM region Midt-Norge søker etter

Forsamlingsarbeider i Namsos Misjonsforsamling

40 % stilling, med mulighet for en kombinasjon med stilling som forkynner/barne- og ungdomsarbeider i regionen med hovedvekt på Namdal område, totalt inntil 100 %.

 

Sentrale oppgaver:

  • Åndelig ledelse i samarbeid med eldsterådet
  • Administrativ ledelse i samarbeid med eldsteråd og diakoniråd
  • Forkynnelse og veiledning for barn, unge og voksne

 

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Evne til å møte og veilede enkeltmennesker
  • Evne til undervisning fra Bibelen og livsnær formidling av evangeliet
  • Teologisk utdanning/ kompetanse
  • Lederegenskaper og trivsel med fellesskapsbyggende arbeid
  • Det blir lagt stor vekt på personlig egnethet og nådegaveutrustning

 

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med NLM sitt formål og verdier i samsvar med «Verdidokument - Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”. Lønn etter NLMs regulativ. Leder for Region Midt-Norge blir nærmeste overordnede.

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til regionleder Atle Ølstørn tlf 950 76 008, e-post: aolstorn@nlm.no.

 Søknad med CV og referanser sendes til NLM region Midt-Norge på e-post: midt-norge@nlm.no

 

Tiltredelse: 1. august 2021 eller etter nærmere avtale.

Søknadsfrist: 10. april 2021