To menn smiler mot kamera

Barnehagestyrer/daglig leder - Heggli barnehage

Heggli barnehage i Åfjord kommune på Fosenhalvøya søker barnehagestyrer/daglig leder.

Heggli Barnehage er en 3-avdelings heldagsbarnehage med 42 plasser for barn i alderen 0 – 5 år delt på 2 avdelinger, og med egen friluftsavdeling i tillegg for barn 3 -5 år med 12 plasser.

Barnehagen drives av NLM-barnehagene AS, som er en del av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Barnehagen drives etter kristent formål.

Heggli Barnehage ligger i Åfjord kommune på Fosenhalvøya i Trøndelag fylke. I løpet av 2022 vil barnehagen flytte inn i større lokaler med et nytt og større uteområde.

Vi samarbeider meget godt med Åfjord kommune.

 

Vi søker nå:

Barnehagestyrer/daglig leder

100 % stilling, fast tilsetting

 

  Kanskje det er deg vi leter etter?!

 • Vi ønsker en visjonær leder som brenner for kristne barnehager, og er interessert i og pådriver for faglig utvikling.
 • Vi ønsker en leder som har gode samarbeidsevner og får det beste ut av sine medarbeidere
 • Vi ønsker en leder som identifiserer seg med den kristne profilen og NLM-barnehagenes  visjon: «Sammen om å sette verdifulle spor"

 

Arbeidsoppgaver

Styrer er eiers representant og daglig leder av barnehagen. Styrer har hovedansvar for at hele barnehagen blir en trygg, innholdsrik og målrettet virksomhet. Styrer skal lede barnehagen i samsvar med lover, forskrifter, retningslinjer, kommunale vedtak, barnehagens gjeldende vedtekter, NLMs formålsparagraf for barnehagene og retningslinjer og vedtak fattet av NLMbarnehagene AS.

Styrer har disse hovedfunksjoner:

 • Pedagogisk ansvar
 • Personalansvar
 • Administrativt ansvar
 • Samarbeid med barnehagens eierstyre, SU og FAU

 

Kvalifikasjoner

 • Barnehagelærer eller annen høyskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse
 • Videreutdanning innen ledelse eller tilsvarende kan bli vurdert som en fordel
 • Arbeidserfaring som pedagog med lederansvar er ønskelig
 • God relasjonskompetanse og evne til empati
 • Gode lederegenskaper – tydelig leder, evne til å lytte og til å ta beslutninger
 • Opptatt av å skape trivsel og et godt miljø
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Den som blir tilsatt må bekjenne den kristne tro og forplikter seg til å arbeide etter barnehagens kristne verdigrunnlag, vedtekter og instrukser, og arbeide aktivt for å fremme barnehagens målsetting og verdier.

 

Vi kan tilby:

 • Lønn etter gjeldende PBL-tariff
 • Pensjonsordning i Storebrand
 • Mulighet for aktuell videreutdanning  
 • Et positivt og engasjert personale 
 • Godt samarbeid og oppfølging av eierstyret 
 • Bistand med å skaffe leid bolig i kommunen

 

Ved tilsetting må politiattest legges fram, jmf barnehageloven § 30.

 

For spørsmål eller informasjon, kontakt daglig leder Lise Taraldsen, mobil 90783681, eller leder i eierstyret Helge Nilsen, mobil 40401520

Se https://heggli.barnehage.no/ for mer info.

 

Søknad, CV og referanser sendes på epost til

heggli@nlmbhg.no     

 

knadsfrist: 29.03.21

Tiltredelse: Etter avtale