To menn smiler mot kamera

Undervisningsleder og lærer, Bibelskolen Fjellhaug

Bibelskolen Fjellhaug søker undervisningsleder og bibelskolelærer i inntil 100 % stilling.

På Bibelskolen Fjellhaug ønsker vi å lese, lære og leve Guds Ord. Vi vil at våre elever skal få bibelbegeistring, en trygg forankring i evangeliet og leve et liv i praktisk etterfølgelse av Jesus. Vi er en av Norges største bibelskoler, og holder til på Sinsen i Oslo. Vi er en internatskole som rekrutterer elever fra hele landet til våre seks linjer: KRIK, Musikk, Utrustet, Gaming, TeFT Utland og TeFT Norge. Skolehverdagen består av 1/3 linjefag og 2/3 fellesfag. I tillegg reiser linjene på flere turer både nasjonalt og internasjonalt. Vi har en engasjert og dynamisk stab med stor indre motivasjon og driv for å gi våre elever sitt livs beste år og en trygg forankring i den kristne tro.

Vi er en del av Fjellhaug Utdanningssenter og eies av Norsk Luthersk Misjonssamband.

 

Vi søker nå:

Undervisningsleder og bibelskolelærer

Inntil 100 % stilling som deles mellom undervisningsleder og bibelskolelærer. Stillingsstørrelse kan diskuteres.

 

Aktuelle arbeidsoppgaver:

 • Undervise i kristen tro, bibelfag og kristent liv for ungdom
 • Initiere til og engasjere til pedagogiske utvikling
 • Støtte, veilede og følge opp lærerne, samt bistå i elevsaker
 • Bidra i organisering, planlegging og drift av skolen
 • Være en del av ledergruppen ved skolen
 • Noe reising må påregnes

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning innen teologi eller pedagogikk.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Leder- og/eller administrasjonserfaring
 • Bibelbegeistring
 • Kjennskap til samtids- og ungdomskultur

Personlig egnethet vektlegges. Manglende formell kompetanse kan i noen grad kompenseres med relevant erfaring.

Det kreves godkjent politiattest til stillingen.

 

Vi kan tilby:

 • Et spennende miljø med varierte og utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Engasjerte og dyktige medarbeidere og motiverte elever
 • Behjelpelig med bolig i Oslo.

 

Arbeidssted: Sinsenveien 15, Oslo

Lønn etter skolens regulativ.

Den som ansettes, må bekjenne kristen tro og aktivt arbeide for å fremme NLM sitt formål og verdier i samsvar med «Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband» og «Verdidokument for NLMs skoler». Det blir innhentet opplysninger i tråd med aml. §13-4.

 

Er du interessert og har spørsmål vedrørende stillingen, oppfordres du til å ta kontakt med rektor Jon Georg Fiske (450 02 291). Søknader behandles konfidensielt inntil annet er avtalt.

 

Søknad, CV, vitnemål og attester sendes til rektor Jon Georg Fiske, jgfiske@fjellhaug.no.

 

Søknadsfrist: 01.03.2021.

Tiltredelse: 01.08.2021, eller etter avtale.