Bibeltime UL

Prosjektleder UL

NLM ung søker prosjektleder UL i inntil 100 % stilling.

NLM ung er en nasjonal barne- og ungdomsorganisasjon. Vi eksisterer for at flest mulig barn og unge skal ha mulighet til å høre evangeliet om Jesus, og tilbringe livet og evigheten sammen med ham. UL (UngLandsmøte) er NLM ung sitt største arrangement. Det er en nasjonal sommerfestival for ungdom fra 15 år oppover. Vi drømmer om at UL skal være en festival som forandrer unge mennesker, og jobber for å legge til rette for nettopp dette.

 

NLM ung søker nå:

Prosjektleder UL

Fast stilling 40-100%

 

NLM ung søker Prosjektleder til UL i fast stilling. Vi kan ansette i inntil 100 % stilling, men kan også løse totalkabalen på andre måter dersom prosjektleder ikke har mulighet til å jobbe i så stor stillingsprosent. Alle søkere bes oppgi ønsket stillingsprosent. 

 

Sjekk også ut vår stillingsanonnse ungdomskonsulent 

 

Aktuelle arbeidsoppgaver:

 • Lede og organisere UL i samarbeid med resten av staben i NLM ung. 
 • Være med å utvikle UL som arrangement
 • Rekruttering av medarbeidere
 • Markedsføring av UL 
 • Ulike organisatoriske og administrative oppgaver knyttet til blant annet lederoppfølging, økonomihåndtering og PR. 
 • Andre oppgaver i NLM ung kan være aktuelt i perioder med mindre UL-aktivitet 

 

Kvalifikasjoner

 • Utdannelse og/eller gode ferdigheter innenfor administrasjon og ledelse
 • Kan arbeide ryddig og strukturert og overholde tidsfrister
 • Kan jobbe selvstendig og i team
 • Gode kommunikative ferdigheter 
 • Kjennskap til UL og erfaring fra arrangementsplanlegging er en fordel, men ikke et krav
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med NLM sitt formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”.

 

Vi kan tilby:

 • En fleksibel jobb med meningsfulle oppgaver i et godt faglig, sosialt og åndelig arbeidsmiljø
 • Muligheten til å være med å påvirke og utvikle en av Norges største kristne ungdomsfestivaler
 • Lønn og arbeidsvilkår i samsvar med NLMs lønnsregulativ 

 

Arbeidssted: NLM ung, Sinsenveien 25, Oslo

 

For spørsmål eller informasjon kontakt administrasjonsleder i NLM ung Kjersti Lilleaasen klilleaasen@nlm.no / 917 82 338

  

Søknad, CV og referanser sendes per e-post til klilleaasen@nlm.no. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli innkalt til intervju løpende. 

   

Søknadsfrist: 29.1.21

Tiltredelse: I løpet av våren 2021 eller etter avtale