To menn smiler mot kamera

Ettåring på Soltun soldatheim

1 av 20 nordmenn skal tilbringe førstegangstjenesten i Indre Troms. Her ligger også Norges eneste kristne soldatheim.

Soltun soldatheim og ungdomssenter ligger på Setermoen, Bardu kommune, i Indre-Troms. Det er ca. 28 km til Bardufoss lufthamn, og ca. 15 mil til Tromsø og Harstad. Området byr på rike muligheter for friluftsliv og naturopplevelser. Soltun ønsker å være et hjem for jenter og gutter som tjenestegjør i Forsvaret, og andre som ønsker å bruke stedet.

 

Vi søker nå:

Ettåring

100 % stilling i ett års engasjement med oppstart aug./sept. 2021

 

Arbeidsoppgaver

  • Praktiske oppgaver på huset bl.a. renhold og matlaging
  • Skape et kristent miljø for soldater og andre som bruker stedet
  • Delta på møter og bibelgruppe
  • Andre aktiviteter på Soltun og i området

 

Kvalifikasjoner

  • Trives med å omgås mennesker
  • Jobbe selvstendig og sammen med andre
  • Ansvarsfull
  • Søker må være over 18 år

 

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med NLM sitt formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”.

 

Vi kan tilby

  • Lønn etter NLMs regulativ for ettåringer
  • Rimelig hybel på Soltun

 

Det må påregnes arbeid på kveldstid og i helgene.

Den som tilsettes må kunne legge fram godkjent politiattest.

 

For spørsmål eller informasjon kontakt daglig leder Eyvind Volle, soltun@nlm.no, tlf 489 97 618

 

Søknad, CV og referanser sendes:

Soltun soldatheim, Bjørkveien 23, 9360 Bardu – epost: soltun@nlm.no

 

Søknadsfrist: 21.03.2021

Tiltredelse: aug./sept. 2021