To menn smiler mot kamera

Sang- og musikkarbeider i Misjonssalen Oslo

NLM region øst søker etter en person i 40 % stilling til NLMs storbymenighet i Oslo sentrum.

Misjonssalen Oslo er en stor og mangfoldig flergenerasjonsmenighet som vanligvis samler flere hundre personer pr uke i alle aldre til gudstjenester, undervisning og ulike tjeneste- og smågruppefellesskap. Menigheten tilhører Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) region øst.

NLM er en luthersk misjonsorganisasjon med et allsidig arbeid både nasjonalt og internasjonalt med visjonen «Verden for Kristus».

 

Vi søker nå:

Sang- og musikkarbeider i Misjonssalen Oslo

Inntil 40 % fast stilling

Sang- og musikkarbeider har ansvar for lovsangsteamene til gudstjenestene, samt øvrig musikkarbeid.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Rekruttering, koordinering, oppfølging og utrustning av frivillige sangere og musikere.
 • Utvikle musikkutrykket og musikkarbeidet i menigheten.
 • Sørge for et mangfold av musikere.
 • Bidra med sin kompetanse i NLM region øst.

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Utdanning og erfaring innen musikk, menighet og/eller ledelse. Søkere med annen relevant utdanning vil bli vurdert.
 • Kunne lede og spille selv i lovsangteam.
 • Evne til å knytte kontakt med, motivere og utruste andre mennesker.
 • Ryddig og flink til å organisere.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

   

Vi kan tilby:

 • Spennende og varierte oppgaver og godt arbeidsmiljø.
 • Arbeidsfellesskap i Misjonssalen i Oslo i Tullins gate 4.
 • Ulykkes- og gruppelivsforsikring.
 • Lønn og arbeidsvilkår etter NLMs regulativ.

 

Arbeidssted: Misjonssalen Oslo, Tullins gate 4, Oslo

 

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med NLM sitt formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”.

Det vil være viktig å ha kjennskap til NLM og å enten ha eller få en nær og god relasjon til menigheten. Kvelds- og helgearbeid må regnes med.

 

Ønsker du en uforpliktende samtale om stillingen eller mer informasjon, kontakt påtroppende pastor Ole Martin Rudstaden, orudstaden@nlm.no / 413 66 112 eller leder NLM ung Gjermund Nordhus, gnordhus@nlm.no / 975 05 677.

 

Søknad med CV og referanser sendes til gnordhus@nlm.no
   

Søknadsfrist: 26. januar 2021 (søknader vurderes fortløpende).

Tiltredelse: Etter avtale