To menn smiler mot kamera

Administrasjonsleder i Misjonssalen Oslo

NLM region øst søker administrasjonsleder til NLMs storbymenighet i Oslo sentrum.

Misjonssalen Oslo er en stor og mangfoldig flergenerasjonsmenighet som vanligvis samler flere hundre personer pr uke i alle aldre til gudstjenester, undervisning og ulike tjeneste- og smågruppefellesskap. Menigheten tilhører Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) region øst.

NLM region øst driver arbeid i Innlandet, Oslo, Vestfold og Viken. I tillegg til lokale misjonsfellesskap driver NLM flere leirsteder, barnehager og skoler. Målet er å gi barn, ungdom og voksne mulighet til å bli kjent med Jesus. NLMs visjon er «Verden for Kristus».

 

Vi søker:

Administrasjonsleder i Misjonssalen Oslo, NLM region øst

Fast stilling inntil 100 %

 

Hovedansvarsområde

 • Daglig administrativt driftsansvar for NLMs arbeid i Misjonssalen.
 • Utføre strategisk arbeid.
 • Være kontor-/stabsleder.

 

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder

 • Medansvar for planlegging, utvikling og oppfølging av arbeidet i menigheten.
 • Ledelse, drift og utvikling av menighetens administrasjon og informasjons-/PR-arbeid.
 • Bistå innen økonomistyring, budsjettering og rapportering i forsamlingen.
 • Bidra i Misjonssalens menighetsarbeid.
 • Administrativt ansvar for møteplaner og bidra til rekruttering, god struktur og oppfølging av frivillige i ulike virksomheter i menigheten.
 • Saksbehandling, sekretær og ansvarlig for effektuering av styrets vedtak.
 • Gjøre avtaler med og følge opp leietakere og ulike grupper som benytter Misjonssalens lokaler.
 • Betjene de andre NLM-menighetene i Oslo (Lillokirken, NLM Vitalkirken) og Follokirken med administrative fellesløsninger.

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdanning på høyskolenivå og erfaring innen administrasjon, økonomi, ledelse eller informasjonsarbeid. Søkere med annen relevant utdanning kan vurderes.
 • Lederegenskaper, god på delegering og samarbeid og evne til å utruste mennesker.
 • Evne til strategisk tenkning og ferdigheter i relasjonsbygging.
 • Er opptatt av NLMs misjons- og menighetsarbeid.

 

Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med NLM sitt formål og verdier i samsvar med «Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband».

Det vil være viktig å ha kjennskap til NLM og å enten ha eller få en nær og god relasjon til menigheten. Noe kvelds- og helgearbeid må regnes med.

 

Vi kan tilby

 • Spennende og varierte oppgaver og godt arbeidsmiljø.
 • Arbeidsfellesskap i Misjonssalen i Oslo i Tullins gate 4.
 • Ulykkes- og gruppelivsforsikring.
 • Lønn og arbeidsvilkår etter NLMs regulativ.

  

Ønsker du en uforpliktende samtale om stillingen eller mer informasjon, kontakt påtroppende pastor i Misjonssalen Ole Martin Rudstaden, orudstaden@nlm.no / 41366112, eller administrasjonsleder NLM region øst Asbjørn Stige, asstige@nlm.no / 99560608.

 

Søknad med CV og referanser sendes til asstige@nlm.no.

 

Søknadsfrist: Snarest. Søknader vurderes fortløpende.

Tiltredelse: Etter avtale.