To menn smiler mot kamera

Menighetsutvikler - Salem Misjonskirke, NLM Bergen

Salem Misjonskirke, NLM Bergen søker menighetsutvikler i en 20 % prosjektstilling.

Salem misjonskirke, NLM Bergen er en menighet i Bergen sentrum som vil vinne, bevare, utruste og sende – til Guds ære. Salem har et levende arbeid for alle generasjoner, og sammen vil vi vokse i et stadig dypere fellesskap med Gud og med hverandre. Vi vil være Jesu hender og føtter, og vi vil være med å forkynne Guds frelse til Bergen og resten av verden. Salem tilhører Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM).

 

Vi søker nå

Menighetsutvikler, prosjektstilling

I Salem Misjonskirke, Bergen

 

Arbeidsoppgaver

  • Utvikle gudstjenesten og fellesskapet som samles søndager kl 19.00
  • Rekruttering og utvikling av ledere og frivillige
  • Sørge for en god tjeneste- og lederstruktur inn mot gudstjenesten søndag 19.
  • Utvikle smågruppearbeidet.
  • Forkynnelse og undervisning.

 

Det må regnes med en del arbeid på kveld og i helger.

  

Kvalifikasjoner

  • Ønske om og evne til å formidle evangeliet om Jesus
  • Relevant utrustning og erfaring
  • Evne til å jobbe alene men også i team
  • Evne til å motivere, lede og skape begeistring
  • Personlige egenskaper og egnethet vil bli vektlagt.

    

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med NLM sitt formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”. Det vil også være viktig å ha en nær og god relasjon til Salem Misjonskirke.

 

Lønn etter NLMs regulativ. Denne prosjektstillingens varighet går frem til 31.12.2021.

 

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til pastor Christian Lilleheim (tlf. 97779970) eller administrasjonsleder Runar Wold Slettebø (tlf. 93019717). For mer informasjon, se www.salem.no.

 

Søknad, CV og referanser sendes til: clilleheim@nlm.no

 

Søknadsfrist: 1. november 2020

Tiltredelse: 1. januar 2021 eller etter avtale