To menn smiler mot kamera

Koordinator/er sommerstevner - NLM region sør

NLM region sør søker koordinator/er for Sommertreff, Drottningborg og «Sommer på Kvitsund», i fast 30 % eller 20% + 10% stilling/er.

NLM region sør består av tidligere Telemark fylke, samt Agder med unntak av kommunene Sirdal, Flekkefjord og Kvinesdal. Regionen har 66 barne- og ungdomslag og 182 øvrige fellesskap. Vi eier og driver Undeland Misjonsgård, Norsjø Ungdomssenter og Evjetun leirsted. Kvås, Tinnesmoen og Imekollen barnehager, Drottningborg ungdomsskole, Kvitsund Gymnas og Drottningborg vgs., og har flere NLM Gjenbruk-butikker.

 

Vi søker nå:

Koordinator/er for Sommertreff, Drottningborg og «Sommer på Kvitsund»

i fast 30 % eller 20% + 10% stilling/er.Sommertreff, Drottningborg

Stillingen innebærer å planlegge og gjennomføre ungdomsfestivalen Sommertreff. Det er et arrangement som samler 150-200 deltakere og 60-70 ledere. Koordinator skal lage en komité og sørge for framdrift i planleggingen slik at arrangementet blir gjennomført på en god måte. Dette skjer i samarbeid/dialog med regionadministrasjonen.

I stillingen inngår det administrasjon, noe økonomi, markedsføring og evne til å lede andre, så søkere må kjenne seg igjen i disse oppgavene.«Sommer på Kvitsund»

Vi tar sikte på å opparbeide et nytt arrangement enten på sommeren eller vinteren med Kvitsund Gymnas som base. Det er mange av de samme oppgavene som beskrevet over, men vi regner med mye synergieffekter og tett samarbeid med Sommertreff-koordinator om det blir to ansatte. «Sommer på Kvitsund» er bare en arbeidstittel.

Primært ser vi for oss én og samme person i en 30% stilling for disse to arrangementene. Vi håper likevel du vil søke om du bare kan tenke deg én av oppgavene/arrangementene!

 

For begge stillingene
Målgruppen er den samme (8.kl. – 1.vgs) for disse arrangementene.

Vi forutsetter at søkere bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med NLM sitt formål og verdier i samsvar med «Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband».


Vi tilbyr:

  • Lønn i henhold til NLMs regulativ
  • telefonordning og PC-støtte.

 

Leder for NLM ung Region sør er nærmeste overordnede og kan kontaktes for evt spørsmål og mer info. sleirvik@nlm.no, tlf: 99 29 82 07.

 

Søknad, CV og referanser sendes:

På epost: sor@nlm.no

Evt. pr post:

NLM Region sør

Postboks 650,

4604 Kristiansand

 

Søknadsfrist: 20. august 2020

Tiltredelse: sep./okt./nov. 2020