To menn smiler mot kamera

Leir- og lagsutvikler, NLM region øst

NLM region øst søker Leir- og lagsutvikler i inntil 50 % fast stilling til Solåsen leirsted og Vestfold og Buskerud.

NLM region øst driver arbeid i Viken, Innlandet, Oslo og Vestfold fylke. I tillegg til lokale misjonsfellesskap, drives det flere leirsteder, barnehager og skoler. Målet er å gi barn, tweens, ungdom og voksne muligheten til å bli kjent med Jesus, og vi jobber under visjonen «Verden for Kristus». Region øst har i tillegg følgende visjon:

Vi vil se: «Inkluderende og disippelgjørende fellesskap av mennesker i alle generasjoner, som deler evangeliet om Jesus»

Ved kysten mellom Larvik og Sandefjord ligger Solåsen leirsted og leirskole hvor det arrangeres 10-12 leirer for barn, tweens og ungdom årlig. Solåsen brukes også til kystleirskole, selskapsutleie, bibelcamping og andre samlinger. Vi drømmer om at Solåsen-leirene skal være et redskap for disippelgjøring, lederutvikling og at leirene har tette bånd til misjonsfellesskap i områdene rundt.  

 

Vi søker nå:

Leir- og lagsutvikler for Solåsen leirsted, Vestfold og Buskerud

Fast stilling inntil 50%

Stillingen kan kombineres med andre utlyste stillinger i NLM region øst.

 

Vi ser etter deg som har tanker og ideer for hvordan både leirer og lokale fellesskap kan bidra til å gjøre Jesus synlig og etterfulgt. Du har gjerne erfaring med barne- og/eller ungdomsarbeid og har et ønske om å gi evangeliet videre.

 

Arbeidsoppgaver

 • Knytte bånd mellom NLM-fellesskap i Vestfold- og Buskerud-områdene til leirarbeidet på Solåsen
 • Følge opp og bidra til utvikling av barne-, tweens- og ungdomslag i området
 • Konseptutvikling, organisering og gjennomføring av leirer for barn, tweens og ungdom
 • Rekruttere og følge opp frivillige til leir sammen med leirgruppa for Solåsen

 

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • Du har relevant utdannelse innen trosopplæring, pedagogikk, teologi eller annet. Relevant erfaring og personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Du samarbeider godt med andre, men er også selvgående.
 • Du liker å rekruttere og inspirere frivillige
 • Du liker å prøve nye løsninger og jobber målrettet


Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med NLM sitt formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”.

   

Vi tilbyr:

 • En meningsfull jobb med barn, tweens og ungdom
 • Mulighet for personlig og faglig utvikling gjennom kurs og veiledning i NLM
 • Mulighet til å forme din egen arbeidshverdag
 • Lønn og arbeidsvilkår i samsvar med NLMs regulativ

Nærmeste overordnede for stillingen blir leder NLM ung region øst

Arbeidssted: Det er ønskelig at den som ansettes bor eller bosetter seg i nærheten av der en skal jobbe.   

 

Ønsker du en uforpliktende samtale om stillingen, eller ønsker mer informasjon? Kontakt leder NLM ung region øst Gjermund Nordhus, gnordhus@nlm.no, tlf 975 05 677.

Søknad med CV og referanser sendes til samme epost.

 

Søknadsfrist: 15. august 2020

Tiltredelse: Høsten/vinteren 2020 etter avtale