To menn smiler mot kamera

Arkivar - NLM

NLM søker arkivar til NLM-arkivet i 50 % fast stilling.

Norsk Luthersk Misjonssambands (NLM) visjon er ”Verden for Kristus”. Vi vil utbre Guds rike gjennom ord og handling og har i dag ca. 115 utsendinger på 3 kontinenter og et stort arbeid i Norge. Vår viktigste ressurs er motiverte og engasjerte medarbeidere som deler organisasjonens verdier og målsetting. 

NLM-arkivet er organisasjonens historiske arkiv og har ansvaret for å forvalte historiske arkiver for hele NLM. I tillegg til arkiver fra NLM har arkivet også en rekke privatarkiver fra personer med tilknytning til organisasjonens arbeid. Arkivet har i dag ca. 900 hyllemeter med ordnet materiale, bildearkiver og noe digitalt innhold. Det holder til på Sinsen i Oslo, i umiddelbar tilknytning til NLMs hovedkontor og Fjellhaug Internasjonale Høgskole. Arkivet er en viktig aktør blant privatarkivene i misjons- og diakonisektoren.

 

Vi søker nå:

Arkivar

50 % fast stilling

 

Vi ser etter en person med et engasjement for å ta vare på vår historie og som kan ta ansvar for driften av arkivet. NLM-arkivet står, sammen med bransjen som helhet, overfor en rekke utfordringer og muligheter i møte med digitaliseringen av dokumentasjon.

Vi ønsker en person som evner å sette seg inn i viktige arkivfaglige problemstillinger og som kan finne gode løsninger og samarbeidspartnere i møte med en stadig mer digital virkelighet.

 

Arbeidsoppgaver vil være

 • Ansvar for driften av NLM-arkivet
 • Mottak, ordning og katalogisering av arkivmateriale
 • Tilgjengeliggjøring og tilrettelegging for forskning og historieskriving
 • Digitalisering av arkivalia etter behov
 • Bygge nettverk og samarbeide med andre aktører i privatarkivbransjen, særlig innenfor misjons- og diakonisektoren

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring med arkivering eller dokumentasjonsforvaltning
 • Arkivfaglig utdanning er en fordel, men ikke et krav
 • Erfaring med arkivsystemet ASTA er en fordel
 • Kjennskap til misjonsorganisasjoner generelt og NLM spesielt
 • Digital kompetanse

 

Vi kan tilby

 • Ordnede arbeidsforhold
 • Lønn og ordninger etter NLMs regulativ
 • Interessante arbeidsoppgaver 

 

For spørsmål eller informasjon kontakt, Kari Margrethe Solvang (om søknadsprosess), ksolvang@nlm.no eller Per Olav Grødem på pgrodem@nlm.no (om stillingens innhold) tlf. 22 00 72 00.

 

Søknad sendes Kari Margrethe Solvang på ksolvang@nlm.no

   

Søknadsfrist: 15. august

Tiltredelse: 1. oktober 2020 eller etter avtale