To menn smiler mot kamera

Administrasjonskonsulent - NLM Gjenbruk

NLM Gjenbruk søker administrasjonskonsulent i 60 % midlertidig stilling, med mulighet for forlengelse og utvidelse.

NLM Gjenbruk er en kjede som består av 1800 frivillige som i dag driver 35 gjenbruksbutikker. Ledelsen har hovedkontor på Hamar. Ledelsen har ansvar for strategi og forretningsutviklig, overordnet administrasjon for kjeden, samt tilrettelegging for det frivillige arbeidet gjennom å bistå med administrative- og servicemessige funksjoner.

Vi ønsker å skape unike, kreative og sosiale møteplasser for både kunder, giver og frivillige. Vi ønsker gjennom driften å generere midler til NLM sitt bistands- og utviklingsarbeid verden over. Gjennom å stimulere til mer gjenbruk ønsker vi å være med å realisere verdens bærekraftmål og skape bærekraft til det beste for miljø og mennesker.

 

Grunnet at en av våre ansatte slutter søker vi etter:

Administrasjonskonsulent

60 % midlertidig stilling 01.09.20 – 31.12.20

Stillingen kan bli utvidet i størrelse og forlenget, og på sikt fast.

 

Arbeidsoppgaver

 • Fakturagodkjenning og bilagshåndtering
 • Daglig oppfølging av butikkene
 • Diverse forefallende administrative oppgaver

 

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdannelse eller erfaring knyttet til arbeidsoppgavene
 • Positiv og arbeidsom, evne til å ta initiativ og ta i ett tak
 • Dataforståelse (Office-programmer og andre kontoradministrative systemer)
 • Evne til selvstendig arbeid og teamarbeid  
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne

 

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med NLM sitt formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”.

 

Vi kan tilby

 • Arbeid i en av Norges mest trendy og bærekraftige bransjer
 • Spennende utfordringer og samarbeid med ca 1800 frivillige over hele landet
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn etter NLMs regulativ, tilleggspensjonsavtale osv.

 

Arbeidssted:

 • Hamar

 

For spørsmål eller informasjon kontakt daglig leder i NLM Gjenbruk, Bjarte Rydland, epost: brydland@nlmgjenbruk.no tlf 41 24 76 04 eller økonomi- og administrasjonsleder Arild Berg, aberg@nlmgjenbruk.no tlf 93 04 38 27.

  

Søknad, CV og referanser sendes:

NLM Gjenbruk Norge ved daglig leder, Stormyrvegen 11, 2315 Hamar – epost: brydland@nlmgjenbruk.no

   

Søknadsfrist: 07.06.2020

Tiltredelse: 1. september 2020