To menn smiler mot kamera

Ungdomskonsulent / Lederutviklingskonsulent

Ungdomskonsulent er NLM ungs fagkonsulent på ungdomsarbeid, med ansvar for ressurser, materiell, kurs og veiledning.

NLM ung er navnet på barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Vi eksisterer for at flest mulig barn og unge skal ha en mulighet til å høre evangeliet om Jesus, og tilbringe livet og evigheten sammen med ham.

 

Vi søker nå:

Ungdomskonsulent/Lederutviklingskonsulent

Vikariat – 1 år inntil 100 %

 

NLM ung har behov for flere personer som jobber inn mot Ungdomsarbeid og Lederutvikling. Vi lyser derfor ut en full stilling som Ungdomskonsulent (egen utlysning), men har også et års vikariat på inntil 100 % ledig. Denne stillingen kan også være aktuell i en eller flere mindre stillingsprosenter.     

 

Aktuelle arbeidsoppgaver:

 • Faglig arbeid og ressurs for ungdomsarbeid og/eller lederutvikling
 • Utvikle trosopplæringsressurser for ungdom
 • Arrangere kurs og konferanser for ansatte og frivillige ungdomsarbeidere
 • Planlegge og gjennomføre nasjonale arrangement (UL/Frontline/Vision osv)
 • Kontaktperson for lokalt og regionalt ungdomsarbeid, inkludert skole.  
 • Arbeid med lederutvikling
 • Taleoppdrag, undervisning og veiledning

 

Kvalifikasjoner:

 • Personlig engasjement for at ungdom skal lære Jesus å kjenne
 • Relevant utdannelse
 • God kjennskap til ungdomskultur og kristent ungdomsarbeid
 • Erfaring i å formidle kristen tro til ungdom
 • Evne til å lede team og prosjekter
 • Initiativ til å tenke nytt og kreativt
 • Kan arbeide ryddig og strukturert og overholde tidsfrister
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med NLM sitt formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”.

   

Vi kan tilby:

 • En jobb med meningsfulle oppgaver i et godt faglig, sosialt og åndelig arbeidsmiljø
 • Mulighet for personlig og faglig utvikling gjennom kurs og veiledning
 • Lønn og arbeidsvilkår i samsvar med NLMs lønnsregulativ

 

Arbeidssted: NLM Ung, Sinsenveien 25, Oslo

  

For spørsmål eller informasjon kontakt administrasjonsleder i NLM ung, Kjersti Lilleaasen: klilleaasen@nlm.no / +47 22 00 72 00.

  

Søknad, CV og referanser sendes per e-post: klilleaasen@nlm.no

   

Søknadsfrist: 17.4.20

Tiltredelse: August 2020 / etter avtale