To menn smiler mot kamera

Pedagogiske ledere - Utsyn barnehage Finnøy

Utsyn barnehage Finnøy søker to pedagogiske leder i 100 % stilling.

Utsyn barnehage Finnøy er en privat barnehage som drives med kristent formål.

Barnehagen ligger på naturskjønne Finnøy i Stavanger kommune. Barnehagen drives av Norsk Luthersk Misjonssamband gjennom selskapet NLM-barnehagene AS, og ble åpnet høsten 1982.  

Barnehagen er en 3-avdelings barnehage med tilbud for barn i alderen 0 – 6 år. Barnehagen har lyse og trivelige lokaler, ligger i et naturskjønt område, med nær tilknytning til sjø og utmark.  

Barnehagen sitt verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av barnehagen sitt pedagogiske arbeid. 

 

Vi søker nå:

2 stillinger som pedagogisk leder

100 % fast

 

Arbeidsoppgaver:

 • Pedagogisk ansvar for barna, innholdet og personalet på din avdeling.                    
 • Vi ønsker at du skal være en god rollemodell, strukturert og kan være med å bidra til en god dag for de du jobber sammen med og barna i barnehagen.  
 • Vi forventer at du er levende opptatt av barns oppvekst og lek. At du bruker din kunnskap og erfaring, til å skape en magisk barndom fylt av glede og omsorg for hverandre

 

Kvalifikasjoner:

 • Barnehagelærerutdanning  
 • Annen relevant utdanning
 • Det kreves gode norsk kunnskaper, jfr Barnehagelovens §18a.  

 

Egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Fremtidsrettet og løsningsorientert
 • Fokus på relasjoner og sosial kompetanse

 

Det forutsettes at søker bekjenner den kristne tro og forplikter seg til å arbeide i samsvar med gjeldende vedtekter, instrukser og verdidokument. 

 

Vi kan tilby:

 • Lønn etter PBL tariff 
 • Tillegg for relevant videreutdannelse 
 • Tilrettelegging av arbeidstid ved behov
 • Mulighet for å dekke ekstraordinære reisekostnader    

 

Det må fremlegges politiattest før tiltredelse jf. barnehagelovens §19.  

 

For spørsmål eller informasjon kontakt styreleder Georg Mork tlf 957 93 029 

 

Søknad, CV og referanser kan og sendes på mail til gmork@nlm.no

 

Søknadsfrist: 01.04.20.

Tiltredelse: 01.08.20.