To menn smiler mot kamera

Regionleder - NLM region Midt-Norge

NLM Region Midt-Norge søker regionleder.

Norsk Luthersk Misjonssamband har et stort og allsidig arbeid både i Norge og mange andre land. NLM region Midt-Norge omfatter Trøndelag, samt Aure kommune på Nordmøre og nord til Rana og Rødøy i Nordland. Regionen har nært opp til 200 misjonsfellesskap foruten medansvar for barnehager, skoler, leirsteder, gjenbruksbutikker og lokalradio. Det er 16 ansatte i regionen fordelt på ca. 12 årsverk.

 

Vi søker nå:

Regionleder

Da vår nåværende regionleder skal slutte ved oppnådd pensjonsalder høsten 2020, søker NLM region Midt-Norge ny regionleder i 100% stilling. Regionleder, som leder av regionens lederteam, har ansvar for den daglige ledelse av regionen. Arbeidssted er regionkontoret på Heimdal.

 

Ansvarsområder:

Lede og utvikle arbeidet i regionen i samsvar med vedtatte strategier, herunder:

 • Personalansvar for regionens ansatte
 • Åndelig lederskap gjennom forkynnelse og veiledning
 • Kontakt med regionens misjonsfellesskap og institusjoner
 • Inspirere til nye initiativ i lokalt arbeid
 • Overordnet ansvar for økonomi og forvaltning

 

Kvalifikasjoner:

 • Evne til å lede, motivere og samarbeide med ansatte og frivillige
 • Evne til strategisk tenkning 
 • Relevant utdanning på høyskolenivå. Relevant realkompetanse vil også bli vurdert.
 • Relevant erfaring
 • Personlig egnethet og fleksibilitet vil bli vektlagt

Sterkt ønske om å utbre evangeliet om Jesus.

 

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med NLM sitt formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”.

 

Vi kan tilby:

 • Lønn etter NLMs regulativ
 • Lederveiledning og regelmessige møtepunkter med andre ledere i NLM Norge
 • En variert og utviklende arbeidshverdag i en stor og spennende region
 • Mulighet til å være med å forme NLMs framtidige arbeid

   

Spørsmål om stillingen kan rettes til regionleder Johannes Selstø, telefon 95478390, e-post: joselsto@nlm.no, eller regionstyreleder Øyvind Høyland, telefon 91847445, e-post: oyvind@hoyland.no

     

Søknad, CV og referanser sendes:

Regionskontoret på e-post: midt-norge@nlm.no, merket "Søknad regionleder".

 

Søknadsfrist: 1. mars 2020

Tiltredelse: August/september 2020, eller etter avtale