Tre damer som prater og ler.

Lærerstillinger - Danielsen Ungdomsskole Karmøy

En av våre lærere skal ut i fødselspermisjon, og i den forbindelse søker vi etter en eller flere kvalifiserte personer til å vikariere for henne.

Danielsen Ungdomsskole Karmøy er startet på kristen grunn og knyttet opp mot Egill Danielsen Stiftelse. Norsk Luthersk Misjonssamband og Indremisjonsforbundet eier skolen. Begge disse organisasjonene har lang erfaring med å drive kristen skole.

 

Vi søker nå:

Lærer ca 85 % stilling

fra 25.03.20 og frem til 31.07.20

Lærer ca 100 % stilling

skoleåret 2020-2021

 

Kvalifikasjoner

  • Godkjent lærerutdanning.
  • Tydelig og dyktig på klasseledelse, som et viktig fundament for godt læringsmiljø.
  • Har samarbeidsevner, er utviklings- og endringsorientert, fleksibel og jobber godt selvstendig så vel som i team.
  • Har evner til å bygge gode relasjoner til elever, foreldre og kollegaer.

 

Ansatte ved Danielsen Ungdomsskole Karmøy må kunne identifisere seg med, og fremme formålet og det kristne verdigrunnlaget for skolen, slik dette er uttrykt i skolens verdidokument.

 

Se mer informasjon på www.dukarmoy.no

  

Søknad, CV og referanser sendes:

dukarmoy@danielsen-skoler.no

   

Søknadsfrist: snarest

Tiltredelse: etter avtale