Tre damer som prater og ler.

Lærer i barneskolen - Val skoler

Val skoler søker lærere i barneskolen. Undervisning i ungdomsskolen kan bli aktuelt etter hvert.

Barne- og ungdomsskolen på Val startet opp høsten 2019.Skolen er godkjent for 75 elever fra første til 10. klasse. Der er nå 10 elever fra første til tredje klasse. Sammen med dem er det tre ansatte. Fra høsten 2020 blir det i alle fall elever i hele småtrinnet, kanskje også helt opp til syvende klasse. Vi lyser nå ut etter en eller flere nye lærere fra høsten 2020.

 

Vi søker nå:

Lærere

  

Arbeidsoppgaver

 • Lærer i barneskolen
  Undervisning i ungdomsskolen kan bli aktuelt etter hvert.

  

Kvalifikasjoner

 • Godkjent lærerutdanning for 1. – 7. trinn. Eventuelt også 5.-10. trinn
 • Undervisningserfaring er en fordel
 • Spesialpedagogisk kompetanse er ønsket
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt   

 

Val skoler bygger sin virksomhet på kristen tro. Den som ansettes må kunne identifisere seg med og arbeide i tråd med dette. Verdidokumentet for NLMs skoler ligger til grunn for stillingen og søkere må kunne gi opplysninger ut fra Arbeidsmiljøloven §§ 13-3 og 13-4.
Den som blir tilsatt i stilling på skolen må legge frem politiattest, jfr. Friskolelova § 4-3.

 

Vi kan tilby

 • Lønn etter regulativ/avtale
 • Pensjonsavtale i Statens Pensjonskasse
 • Hjelp med bolig
 • En allsidig arbeidsplass med et meningsfullt arbeid

 

Skolen holder til i det gamle skolebygget på Val. Det planlegges å bygge et nytt skolebygg til skolen fra høsten 2021. Skolen spiller også på de øvrige ressursene som er på Val, med rikelig med uteområder, gården, sjøen, idrettshallen og de andre mulighetene som plassen gir. 

Grunnskolen er en del av Val skoler. Det er en friskole som ligger i Nærøy kommune i Ytre Namdal. Skolen er eid av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) og har med ulike eiere vært i drift siden 1916. Skolens visjon er at Val bidrar til positiv utvikling av hele mennesket. Se for øvrig www.valskoler.no/grunnskole  eller facebooksiden for nærmere informasjon om skolen.

 

Kontaktperson for stillingene er avdelingsleder Grethe Mjølhus på tlf 986 97 966/ gmjolhus@val.vgs.no


Søknad sendes:

post@val.vgs.no        

 

Søknadsfrist: 14. februar

Tiltredelse: 1. august 2020