To menn smiler mot kamera

Lærer i akvakultur - Val

Val skoler i Ytre Namdal søker lærer i akvakultur.

Val skolerer en friskole som ligger i Nærøysund kommune i Ytre Namdal. Skolen er eid av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Vi har ca 140 elever på videregående og ca 60 ansatte. De aller fleste elevene bor i internatet. Skolen gir opplæring innen naturbruk, med fordypning i landbruk, hestefag og akvakultur. Skolens visjon er at Val bidrar til positiv utvikling av hele mennesket. Se for øvrig www.valskoler.no for nærmere informasjon.

 

Vi søker nå etter:

Lærer i akvakultur

 

Arbeidsoppgaver

 • Undervisning i akvakulturfaget på Vg1 og Vg2
 • Klasseromsundervisning og praktiske øvelser ute på skolens anlegg
 • Arbeidet skjer i samarbeid med de andre lærerne, driftspersonalet og skolens øvrige personale
 • Det må regnes med noe sosialpedagogisk arbeid.

  

Kvalifikasjoner

 • Akvakulturfaglig bakgrunn
 • Primært høyere utdanning innen akvakultur på bachelor eller masternivå
 • Kandidater med fagbrev og praksis fra næringen er også aktuelle
 • Praktisk forståelse for arbeidet i næringen er viktig
 • Praktisk pedagogisk utdanning. Dersom det mangler må man regne med å ta det etter hvert.

 

Val skoler bygger sin virksomhet på kristen tro. Den som ansettes må kunne identifisere seg med og arbeide i tråd med dette. Verdidokumentet for NLMs skoler ligger til grunn for stillingen og søkere må kunne gi opplysninger ut fra Arbeidsmiljøloven §§ 13-3 og 13-4.

Den som blir tilsatt i stilling på skolen må legge frem politiattest, jfr. Friskolelova § 4-3.

Den som blir tilsatt i stilling på skolen må legge frem tilfredsstillende politiattest, jfr. Friskolelova § 4-3.

 

Vi kan tilby

 • Lønn etter avtaleverk.
 • Skolen kan være behjelpelig med å skaffe bolig.

Vi nevner ellers at skolen har et høyt aktivitetsnivå innenfor akvakultur:

 • Egen undervisningskonsesjon for laks
 • Anlegg for blåskjell og makroalger
 • Landbase med alle nødvendige fasiliteter
 • Flere båter i ulike størrelser
 • Skolen er en del av havbruksmiljøet i regionen vår
 • Skolen er gjennom selskapet Val FoU involvert i utstrakt forsøks- og utviklingsarbeid i næringen
 • Det er ca ni personer med ulik bakgrunn som har sitt hovedarbeid innenfor akvakultur ved skolen.

 

Kontaktperson for stillingen er inspektør Svanhild Øpstad på tlf 906 82 936/sopstad@val.vgs.no

Se ellers www.valskoler.no for informasjon om stillinger ved skolen.

 

Søknad, CV og referanser sendes:

Val videregående skole, 7970 Kolvereid eller på e-post til post@val.vgs.no.

   

Søknadsfrist: 12/03/2020

Tiltredelse: 1. august 2020 eller etter nærmere avtale