Tre damer som prater og ler.

Kjøkkenleder - Val skoler

Val skoler i Nærøy kommune søker kjøkkenleder.

Val skoler er en friskole som ligger i Nærøy kommune i Ytre Namdal. Skolen er eid av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Vi har ca 150 elever på videregående, 10 elever på barneskolen og 60 ansatte. De aller fleste elevene bor i internatet. Videregående gir opplæring innen naturbruk, med fordypning i landbruk, hestefag og akvakultur. Skolens visjon er at Val bidrar til positiv utvikling av hele mennesket. Se for øvrig www.val.vgs.no for nærmere informasjon.

 

Vi søker nå:

Kjøkkenleder

  

Arbeidsoppgaver

 • Lede den daglige driften av kjøkkenet, herunder
  • personalarbeid
  • internkontroll og HMS
  • praktisk arbeid på kjøkkenet
  • samarbeid med skolen for øvrig
  • håndtere det som dukker opp underveis
  • se etter muligheter for å utvikle avdelingen videre innenfor handlingsrommet vårt
  • det må regnes med noe sosialpedagogisk arbeid

  

Kvalifikasjoner

 • Utdanning som kokk eller har annen relevant bakgrunn
 • Praktisk erfaring fra storkjøkken er en fordel
 • Ledererfaring eller erfaring fra internatskole er en fordel
 • Personlige egenskaper blir vektlagt

    

Val skoler bygger sin virksomhet på kristen tro. Den som ansettes må kunne identifisere seg med og arbeide i tråd med dette. Verdidokumentet for NLMs skoler ligger til grunn for stillingen og søkere må kunne gi opplysninger ut fra Arbeidsmiljøloven §§ 13-3 og 13-4.
Den som blir tilsatt i stilling på skolen må legge frem politiattest, jfr. Friskolelova § 4-3.

 

Vi kan tilby

 • Lønn etter regulativ/avtale
 • Pensjonsavtale i Statens Pensjonskasse
 • Hjelp med bolig
 • En allsidig arbeidsplass med et meningsfullt arbeid

 

Skolen fikk nytt kjøkken i 2014. Der tilberedes det fire måltider på ukedagene og tre i helgene til elevene som bor på internatet. Det er også en del ansatte som spiser i matsalen, samt at det er noe servering til andre arrangement på skolen. Det er syv ansatte på kjøkkenet, de har varierende stillingsstørrelser.  

 

For spørsmål eller informasjon kontakt avdelingsleder Jofrid Sørbø, tlf 991 57 469 eller e-post jsorbo@val.vgs.no

 

Søknad, CV og referanser sendes:

Val skoler, Hestvikvegen 73, 7970 Kolvereid – epost: post@val.vgs.no        

   

Søknadsfrist: 14. februar

Tiltredelse: Etter nærmere avtale