Tre damer som prater og ler.

Forsamlingsleder/pastor – Betania Misj.forsamling

NLM region Midt-Norge søker forsamlingsleder/pastor til Betania Misjonsforsamling.

Betania Misjonsforsamling er tilknyttet Norsk Luthersk Misjonssamband, og ligger midt i Trondheim sentrum. Forsamlingens visjon er å være en Kristusfokusert forsamling preget av tilbedelse, utrustning og tjeneste. Forsamlingen har faste søndagsmøter kl. 11.00, og et rikt ungdomsarbeid som samler ca. 90 ungdommer på lørdagene. Betania Misjonsforsamling er en flergenerasjonsforsamling som opplever vekst i arbeidet blant barnefamiliene.

 

NLM region Midt-Norge søker nå

Forsamlingsleder/pastor

i Betania Misjonsforsamling i 100 % stilling

 

Sentrale oppgaver:

 • Åndelig ledelse for forsamlingen gjennom forkynnelse, sjelesorg og veiledning
 • Administrativ ledelse for forsamlingen
 • Videreutvikle visjoner og strategier i samarbeid med styret
 • Rekruttere og utvikle frivillige ledere

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant teologisk utdannelse eller tilsvarende kompetanse
 • Erfaring fra menighet/forsamlingsarbeid
 • Ledererfaring
 • Kjennskap til NLM som organisasjon

 

Ønskede egenskaper:

 • Gode lederegenskaper
 • Evne til å være en visjonær inspirator i forsamlingen
 • Evne til både å jobbe selvstendig og i team
 • Evne til å kommunisere godt med barn, unge og voksne
 • Strukturert
 • Det blir lagt stor vekt på personlig egnethet og nådegaveutrustning

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med NLM sitt formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”. Lønn etter NLMs regulativ.

Forsamlingsleder i Betania er en del av staben i NLM Midt-Norge og har regionleder som nærmeste overordnede.

 

Spørsmål om stillingen rettes til forsamlingsleder Johannes Selstø Tlf 954 78 390, e-post: joselsto@nlm.no.   

 

Søknad med CV og referanser sendes til midt-norge@nlm.no

 

Tiltredelse: Snarest eller etter nærmere avtale

Søknadsfrist: 15. februar 2020