Tre damer som prater og ler.

Pastor i Misjonssalen Oslo

NLM region øst søker pastor til Misjonssalen Oslo.

Misjonssalen Oslo er en misjonal menighet i Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) region øst, og ligger sentralt i Oslo. Misjonssalen er en ressurssterk menighet med flere prosentstillinger og hvor mange har en frivillig tjeneste. De største samlingspunktene er lørdag kveld for studenter og unge voksne (i snitt 300 gudstjenestedeltakere), og søndag formiddag for hele menigheten (i snitt 200). Misjonssalen driver et omfattende diakonalt arbeid, blant annet gjennom Sagene frivillighetssentral. Misjon, interkulturelt arbeid, småfellesskap og fokus på flergenerasjonsarbeid har prioritet.

Misjonssalen bygger sitt arbeid på Den hellige skrift og på den evangelisk-lutherske kirkes bekjennelsesskrifter, i samsvar med formål og verdier for Norsk Luthersk Misjonssamband. NLM region øst har arbeidsgiveransvar for de ansatte i Misjonssalen Oslo. Tre nøkkelord sammenfatter Misjonssalens arbeid og fokus:

“ELSKE fordi Gud har elsket oss først, VITNE om Jesus til verdens ende & VOKSE i tro, håp og kjærlighet”

 

NLM region øst søker nå:

Pastor i Misjonssalen Oslo

Fast ansettelse, 80% pastor i Misjonssalen og 20% forkynner i NLM region øst

 

Arbeidsoppgaver

 • Pastoralt ansvar for alt arbeid i Misjonssalen Oslo
 • Forkynnelse og undervisning er en hovedoppgave  
 • Strategisk videreutvikle Misjonssalen som en misjonal menighet
 • Delegert personalansvar for øvrige ansatte i Misjonssalen
 • Ledelse og administrasjon

 

Kvalifikasjoner

 • Relevant høgskoleutdannelse innen teologi og misjon
 • Erfaring fra menighetsarbeid vil bli vektlagt
 • Må kommunisere godt norsk skriftlig og muntlig
 • Må kunne håndtere godt relevante dataprogram

 

Personlige egenskaper

 • Formidlingsevne og forkynnerglede
 • Ha en forståelse for det pastorale ansvaret i en menighet
 • Er tent for misjon
 • Evne til å delegere og konstruktivt spille på lag med andre ansatte og frivillige
 • Åndelig og menneskelig moden og trygg
 • Evne til å møte og omgås mennesker åpent og inkluderende
 • Evne til å jobbe strukturert, strategisk og langsiktig
 • Administrative egenskaper
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø og et ressurssterkt menighetsfellesskap
 • Meningsfylte oppgaver
 • Ordnede arbeidsforhold etter NLMs retningslinjer for personaloppfølging
 • Lønn etter NLMs lønnssystem

 

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med NLM sitt formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”.

 

Kontaktinfo

Ønsker du en uforpliktende samtale om stillingen eller mer informasjon? Kontakt regionleder i NLM Ernst Jan Halsne, ehalsne@nlm.no, tlf 901 86 447, eller styreleder i Misjonssalen Ivar Vegge, ivegge@fjellhaug.no, tlf. 95705111. 

 

Søknad med CV og referanser sendes til Ernst Jan Halsne, ehalsne@nlm.no

 

Arbeidssted: Oslo og NLM Region Øst

 

 

Søknadsfrist: 1. februar 2020

Tiltredelse: 1. juli 2020 eller etter avtale