Tre damer som prater og ler.

Administrasjonskonsulent - NLM

NLM søker administrasjonskonsulent med ansvar for dokumentasjon og personvern.

Norsk Luthersk Misjonssamband er en kristen misjonsorganisasjon med visjonen «Verden for Kristus». NLM har omkring 130 utsendinger i omkring 15 land i Afrika, Sør-Amerika og Asia. I Norge er det et omfattende arbeid med cirka 2 500 foreninger og forsamlinger i sju regioner. Arbeidet ledes fra vårt hovedkontor i Oslo. 

 

Vi søker nå 

administrasjonskonsulent med ansvar for dokumentasjon og personvern  

fast stilling inntil 100%  

   

Arbeidsoppgaver 

 • Ha ansvar for NLMs system for dokumentasjonsforvaltning, herunder arkivplaner, bevaring, sletting, overføring til historisk arkiv, rutiner for både dokumentering og rutiner for behandling av personopplysninger 

 • Veiledning og rådgivningsoppgaver knyttet til forvaltning av dokumentasjon og bruk av personopplysninger, inkludert oppsett av arbeidsområder og rutiner for arkivering

 • Forvalte oppsett og policyer for dokumentasjonsforvaltning i relevante IT systemer i samarbeid med IKT avdelingen (Office 365 og Documaster) 

 • Delta i digitalisering av arkiv- og arbeidsprosesser 

 • Gjennomføre holdningsskapende arbeid og opplæring i dokumentasjonsforvaltning og behandling av personopplysninger 

 • Samarbeide med, og fungere som kontaktpunkt mot Datatilsynet 

 • Være kontaktpunkt for spørsmål om behandling av personopplysninger og om registrertes rettigheter i henhold til regelverket  

 • Andre administrative oppgaver kan bli tillagt stillingen 

   

Kvalifikasjoner 

 • Erfaring med tolkning og anvendelse av lovverk og bestemmelser  

 • God kjennskap til bruk av digitale verktøy 

 • Kjennskap til lovverk og bestemmelser innen personvern og dokumentasjonsforvaltning 

 • Relevant høyere utdanning. Evt. erfaring innen arkiv, dokumentkontroll, dokumentasjonsforvaltning eller personvernarbeid kan kompensere for dette, men er uansett ønskelig.  

 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne 

 • Kjennskap til digitale arkiv- og dokumentasjonssystemer er en fordel 

 • Erfaring fra og forståelse for arbeidet i en frivillig organisasjon er en fordel 

 

Egenskaper 

 • Høy personlig integritet 

 • Analytisk, strukturert og evne til å se helheten 

 • Evne til å sette deg inn i lovverk 

 • Selvgående og evne til å gjennomføre 

 • Samarbeidsvillig 

   

Vi forutsetter at søker kan identifisere seg med NLM sitt formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”. 

    

Vi kan tilby 

 • Spennende og meningsfylte oppgaver og godt arbeidsmiljø i en av Nord-Europas største misjonsorganisasjoner 

 • Lønn etter NLMs regulativ 

 • Tilleggspensjonsavtale 

  

Arbeidssted: NLMs hovedkontor, Oslo  

   

For spørsmål eller informasjon kontakt administrasjonsrådgiver Per Olav Grødem på pgrodem@nlm.no eller tlf. 22 00 72 11 

   

Søknad, CV og referanser sendes pr. e-post til pgrodem@nlm.no     

 

Søknadsfrist: 17. november. Intervjuer vil bli avholdt i andre halvdel av november.  

Tiltredelse: 1. januar 2020 eller etter avtale.