Tre damer som prater og ler.

Daglig leder Solgry ungdoms- og misjonssenter

Solgry ungdoms- og misjonssenter søker etter en daglig leder som sammen med styret ønsker å utvikle senteret. Stillingen er en selvstendig stilling og medfører mye kontakt med folk. Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet.

Solgry ungdoms- og misjonssenter ligger i Sveio kommune og har helårsdrift med weekender, kurs og konferanser. Det er totalt 3 årsverk knyttet til senteret.

   

Vi søker nå:

Daglig leder

i fast 100 % stilling

   

Daglig leder vil, i samarbeid med de ansatte, ha et helhetsansvar for driften av senteret, men innholdet i stillingen vil utformes i samarbeid med styret ut fra søkerens interesse og kvalifikasjoner.

  

Aktuelle arbeidsoppgaver

  • Personalansvar
  • Økonomi
  • Markedsføring
  • Videreutvikling
  • Kjøkkenoppgaver
  • Driftsansvar

 

Det er viktig at søkeren har gode samarbeidsevner og kan opptre ryddig og imøtekommende overfor kunder.

Det må påregnes en del helgearbeid. 

Det er muligheter for bolig på Solgry dersom det er av interesse for søkeren.

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med NLM sitt formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument - Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”.

Lønn etter NLMs regulativ.

Politiattest framlegges ved en eventuell ansettelse.

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til regionleder Kolbjørn Bø, kbo@nlm.no, tlf 920 97 149.

    

Søknad med CV og referanser sendes:

NLM Region Sørvest, Gulaksveien 4, 4017 Stavanger, eller på e-post til kbo@nlm.no.

        

Søknadsfrist: 22. oktober 2019

Tiltredelse: Etter avtale