Tre damer som prater og ler.

Forsamlingsutvikler - Fokus Hverdagsmenighet

Fokus Hverdagsmenighet søker forsamlingsutvikler til Fokus Hverdagsmenighet i 50 % vikariat.

Fokus hverdagsmenighet er en menighet på Klepp tilknyttet NLM. Menigheten startet opp for litt over 10 år siden med utgangspunkt i noen få familier, og har frem til i dag vokst til ca. 250 aktive voksne, ungdom og barn. Menigheten har et variert tilbud med formiddagsgudstjenester, ungdomsmøter, småfellesskap, tjenestegrupper, søndagsskole og B-tweens.

 

Fokus Hverdagsmenighet søker

Forsamlingsutvikler

i 50 % vikariat

 

Fokus har en visjon om å gjøre Jesus kjent. Vi ønsker å komme i kontakt med deg som brenner for ett eller flere av disse arbeidsområdene:

  • Barne-, ungdoms- og/eller familiearbeid
  • Lederutvikling
  • Forsamlingsutvikling

I tillegg til å følge opp og videreutvikle det allerede eksisterende arbeidet i menigheten vil det være naturlig med noe administrativt arbeid. Endelige ansvarsområder og arbeidsinstruks vil bli utformet i dialog med den som blir tilsatt.

 

Vi ønsker at du sammen med oss vil:

  • Nå barn, unge og voksne med evangeliet om Jesus Kristus
  • Samarbeide og kommunisere godt med flere generasjoner
  • Jobbe strategisk og langsiktig

 

Forsamlingsutvikler vil være en del av staben som i dag består av menighetsutvikler i 50% stilling, 2 ungdomsarbeidere i 25 % stilling og ulønnet pastor i 20 % stilling.

Ansettelse vil formelt være i NLM Region Sørvest, og man er inkludert i faglige og sosiale fellesskap i regi av regionen.

Arbeidsstedet er fortrinnsvis på Klepp.

 

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med NLM sitt formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”, og det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet.

Lønn etter NLMs regulativ.

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til styreleder i Fokus hverdagsmenighet Ingebjørg Myklebust på telefon 47918029 eller e-post ingebjorg.myklebust@gmail.com, eller til leder NLM Ung Arnt Magne Granberg telefon 90684269 eller e-post agranberg@nlm.no.

 

Søknad med CV og referanser sendes til:

NLM Region Sørvest, Gulaksveien 4, 4017 STAVANGER eller på e-post til agranberg@nlm.no. Søknaden merkes “Forsamlingsutvikler Fokus hverdagsmenighet”.

 

Tiltredelse: etter avtale

Søknadsfrist: 30.09.19