Tre damer som prater og ler.

Aksjonsleder nye fellesskap

NLM ung søker en Aksjonsleder for nye fellesskap.

NLM ung er en nasjonal barne- og ungdomsorganisasjon. Vi eksisterer for at flest mulig barn og unge skal ha en mulighet til å høre evangeliet om Jesus, og tilbringe livet og evigheten sammen med ham.

 

 Vi søker nå:

Aksjonsleder

Prosjektstilling 1 år 20 - 30 %

 

Aktuelle arbeidsoppgaver:

 • Besøke skoler, regioner og fellesskap for å motivere og inspirere til starte nytt og registrere eksisterende barne- og ungdomsarbeid
 • Sette seg inn i, og videformidle hvilke støtteordninger som finnes for fellesskap i barne- og ungdomsarbeidet 
 • Bistå inn mot systemer og administrasjon i forbindelse med registrering av fellesskap
 • Jobbe med skriflig kommunikasjon på nettsider og kampanjemateriell i forbindelse med innmelding og registrering

 

Kvalifikasjoner:

 • Utdannelse og/eller gode ferdigheter innenfor administrasjon og ledelse
 • God kommunikative ferdigheter 
 • Kan arbeide ryddig og strukturert og overholde tidsfrister
 • Kan jobbe selvstendig og i team
 • Kjennskap til Frifond og andre støtteordninger er en fordel

 

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med NLM sitt formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”.

 

Vi kan tilby:

 • En jobb med meningsfulle oppgaver i et godt faglig, sosialt og åndelig arbeidsmiljø
 • Mulighet for personlig og faglig utvikling gjennom kurs og veiledning
 • Lønn og arbeidsvilkår i samsvar med NLMs lønnsregulativ 

 

Arbeidssted: NLM ung, Sinsenveien 25, Oslo

 

For spørsmål eller informasjon kontakt administrasjonsleder i NLM ung, Kjersti Lilleaasen: klilleaasen@nlm.no / +47 22 00 72 00.

 

Søknad, CV og referanser sendes per e-post til klilleaasen@nlm.no 

 

Søknadsfrist: 30.8.19

Tiltredelse: snarest