Tre damer som prater og ler.

PR-stilling - NLM region sørvest

NLM region sørvest søker person til 30 % PR-stilling.

 Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) region sørvest består av området fra Kvinesdal i sør til Eidfjord i nord. Regionen har ca. 700 misjonsfellesskap foruten ansvar for barnehager, skoler, leirsteder, gjenbruksbutikker og lokalradio. Det er 45 ansatte i regionen fordelt på ca. 30 årsverk.

 

NLM region sørvest søker 

Person til en 30 % PR-stilling

 

Sentrale oppgaver:

 • Designe og utvikle brosjyrer/plakater
 • Utarbeide artikler for hjemmeside
 • Markedsføre arrangement
 • Koordinere PR-arbeidet

 

Kvalifikasjoner:

 • Relevant kompetanse
 • Gode evner til kommunikasjon og formidling
 • Kjennskap til NLM som organisasjoner

 

Ønskede egenskaper

 • Kreativ
 • Strukturert
 • Evne til både å arbeide selvstendig og i team
 • Det blir lagt stor vekt på personlig egnethet

 

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med NLM sitt formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”. Lønn etter NLMs regulativ.

 

Administrasjonsleder i regionen blir nærmeste overordnede.

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til administrasjonsleder Arvid Lodden, tlf. 996 10 547, e-post alodden@nlm.no.   

 

Søknad med CV og referanser sendes til:

NLM region sørvest, Gulaksveien 4, 4017 STAVANGER,

eller på e-post til alodden@nlm.no. Søknaden merkes ”PR-stilling ”.

 

Tiltredelse: Etter avtale

Søknadsfrist: 5. august 2019