Tre damer som prater og ler.

Koordinator Sommertreff, Drottningborg

NLM region sør søker koordinator for Sommertreff, Drottningborg.

NLM region sør søker nå:

Koordinator for Sommertreff, Drottningborg

i fast 20 %- stilling

 

Stillingen innebærer å planlegge og gjennomføre ungdomsfestivalen Sommertreff. Det er et arrangement som samler 150-200 deltakere og 60-70 ledere. Koordinator skal lage en komité og sørge for framdrift i planleggingen slik at arrangementet blir gjennomført på en god måte. Dette skjer i samarbeid/dialog med regionadministrasjonen.

I stillingen inngår det administrasjon, noe økonomi, markedsføring og evne til å lede andre, så søkere må kjenne seg igjen i disse oppgavene.

 

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med NLM sitt formål og verdier i samsvar med” Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”.

 

Vi tilbyr:

Lønn i henhold til NLMs regulativ, telefonordning og PC-støtte.

 

Leder for NLM ung region sør er nærmeste overordnede og kan kontaktes for evt spørsmål og mer info. bkurdal@nlm.no, tlf: 916 61 171.

 

Søknad, CV og referanser sendes:

sor@nlm.no

Evt. pr post:

NLM region sør

Postboks 650,

4604 Kristiansand

 

Søknadsfrist: 1. sept. 2019

Tiltredelse: 1. okt.2019