Tre damer som prater og ler.

Forsamlingsleder/pastor og områdearbeider

NLM region sør søker forsamlingsleder/pastor (Misjonssalen i Mandal) & områdearbeider (Lista og Mandal).

Misjonssalen er Norsk Luthersk Misjonssambands (NLM) forsamling i Mandal. Misjonssalen er en flergenerasjonsforsamling med arbeid blant barn, ungdom og voksne.  Forsamlingen er plassert i sentrum av Mandal og arbeider etter visjonen om å være et inkluderende og misjonerende kristent felleskap, der mennesker møter Jesus og får hjelp til å leve som kristne. Området Lista og Mandal er NLM Regions sør sitt største område målt i antall foreninger og felleskap, og her drives det et stort kristent arbeid blant både barn og voksne.


NLM Region sør søker

Forsamlingsleder/pastor i Mandal (50%) og Områdearbeider (50%)         

 

Sentrale oppgaver:

 • Ansvar for å lede Misjonssalen, med et særlig fokus på familie- og ungdomsarbeidet.
 • Åndelig ansvar for Misjonssalen gjennom forkynnelse, sjelesorg og veiledning.
 • Administrativt arbeid.
 • Rekruttere og utvikle frivillige ledere.
 • Arbeide for et sterkt misjonsengasjement.
 • Forkynnelse og forsamlingsbyggende arbeid i området i felleskap med NLM Region sør.

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant teologisk kompetanse.
 • Ledererfaring.
 • Erfaring fra menighet/forsamlingsarbeid.
 • Gode evner til kommunikasjon og formidling.
 • Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet og nådegaveutrustning.

 

Vi ser etter deg som har evne til å være visjonær, kreativ, og brenner for at mennesker skal bli kjent med Jesus. Du bør ha en god forståelse av hva som menes med et nådegavebasert fellesskap.

 

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med NLM sitt formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”. Lønn etter NLMs regulativ.


For mer informasjon om stillingen ta kontakt med regionleder Livar Veggeland (Telefon: 975 80 805 eller e-post: lveggeland@nlm.no)

 

Skriftlig søknad med CV sendes:

enten på e-post til regionleder Livar Veggeland eller pr. brev til NLM region sør, v/Livar Veggeland, Postboks 650, 4666 Kristiansand.

 

Søknadsfrist: 1. juli.

Tiltredelse: 15. august, eller etter avtale.