Tre damer som prater og ler.

Forsamlingsleder - Misjonssalen Grimstad

Misjonssalen i Grimstad søker forsamlingsleder i 50 % fast stilling.

Misjonssalen er Norsk Luthersk Misjonssambands (NLM) forsamling i Grimstad. Misjonssalen er en flergenerasjonsforsamling med arbeid blant barn, ungdom og voksne. Forsamlingen er plassert i sentrum av Grimstad og arbeider etter visjonen om å være et inkluderende og misjonerende kristent felleskap, der mennesker møter Jesus og får hjelp til å leve som kristne.

 

Misjonssalen i Grimstad søker

forsamlingsleder

i 50% fast stilling.   

 

Sentrale oppgaver:

  • Åndelig ansvar for hele forsamlingen gjennom forkynnelse, sjelesorg og veiledning.
  • Administrativt arbeid.
  • Rekruttere og utvikle frivillige ledere.
  • Arbeide for et sterkt misjonsengasjement.

 

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Relevant teologisk kompetanse.
  • Ledererfaring.
  • Erfaring fra menighet/forsamlingsarbeid.
  • Gode evner til kommunikasjon og formidling.
  • Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet og nådegaveutrustning.

 

Vi ser etter deg som har evne til å være visjonær, kreativ og brenner for at mennesker skal bli kjent med Jesus. Du bør ha en god forståelse av hva som menes med et nådegavebasert fellesskap. Det er også en stor fordel om du er bosatt i Grimstad.

 

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med NLM sitt formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”. Lønn etter NLMs regulativ.

 

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med regionleder Livar Veggeland (Telefon: 975 80 805 eller e-post: lveggeland@nlm.no )

 

Skriftlig søknad med CV sendes:

enten på epost til regionleder Livar Veggeland eller pr. brev til NLM region sør, v/Livar Veggeland, Postboks 650, 4666 Kristiansand.

 

Søknadsfrist: 1. juli.

Tiltredelse: 1. august, eller etter avtale.