Tre damer som prater og ler.

Forsamlingsarbeider i Fjellheim misjonsforsamling

NLM region nord søker forsamlingsarbeider til Fjellheim misjonsforsamling i Tromsø.

NLM region nord er en av 7 regioner i NLM og dekker området fra Saltfjellet og nordover.

Fjellheim misjonsforsamling holder til i flotte lokaler på Fjellheim bibelskole i Tromsø. Vi søker en person som kan begynne som forsamlingsarbeider i en ung og engasjert byforsamling.

 

Vi søker nå:

Forsamlingsarbeider

40 % midlertidig prosjektstilling, vikariat, 10.10.19-31.07.20 (mulighet for forlengelse).

  

Arbeidsoppgaver

  • Informasjon og administrasjon
  • Oppfølging av frivilling, medlemmer og forkynnere
  • Følge opp vedtak i forsamlingsstyret

  

Kvalifikasjoner

  • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
  • Evne til å lede og motivere frivillige medarbeidere
  • Evne til ryddig administrasjon og motiverende ledelse av frivillige
  • Selvstendighet
  • Engasjement for forsamlingsarbeid

    

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med NLM sitt formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”.

   

Vi kan tilby

Lønn etter NLMs regulativ. 

Den som ansettes må kunne fremvise gyldig politiattest.

  

For spørsmål eller informasjon kontakt Johannes Sæleset, leder i Fjellheim Misjonsforsamling, tlf 901 49 686.

  

Søknad, CV og referanser sendes:

NLM region nord, Sjøgata 28, 9300 Finnsnes – epost: nord@nlm.no       

   

Søknadsfrist: 1. september 2019

Tiltredelse: 10. oktober, eller etter avtale.