Tre damer som prater og ler.

Forkynner - NLM Midt-Norge

NLM region Midt-Norge søker forkynner i 40 % fast stilling.

Norsk Luthersk Misjonssamband har et stort og allsidig arbeid både i Norge og mange andre land. NLM region Midt-Norge omfatter Trøndelag, samt Aure og Halsa kommuner på Nord-Møre og nord til Rana og Rødøy i Nordland. Regionen har nært opp til 200 misjonsfellesskap foruten ansvar for barnehager, skoler, leirsteder, gjenbruksbutikker og lokalradio.

 

NLM Midt-Norge søker

Forkynner i NLM Midt-Norge

i 40 % fast stilling

 

NLM Midt-Norge søker etter forkynner i 40 % fast stilling. Stillingen innebærer en del selvstendig arbeid og reising i regionen.

 

Ansvarsområder:

  • Forkynnelse og misjonsformidling
  • Støtte eksisterende misjonsfellesskap og stimulere til nysatsing

 

Kvalifikasjoner:

  • bibelskole eller utdanning innen teologi
  • evne til å formidle Guds ord og misjonsarbeid
  • evne til relasjonsbyggende arbeid
  • personlig egnethet og erfaring tillegges stor vekt

 

Søker må bekjenne kristen tro og identifisere seg med NLM sitt formål og våre verdier i samsvar med «Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband.

Lønn etter NLMs regulativ.

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til regionleder Johannes Selstø.

 

Søknad, CV og referanser sendes:

NLM Midt-Norge midt-norge@nlm.no

 

Søknadsfrist: 20. juni 2019

Tiltredelse: 1. august 2019