Tre damer som prater og ler.

Forsamlings- og områdearbeider i Gjøvik og omegn

NLM region øst søker etter en medarbeider for NLMs arbeid på Gjøvik og Vestoppland.

NLMs forsamling på Gjøvik holder til i Misjonshuset Folkvang i Hunndalen. Dette er en samlokalisering med NLMs barnehage i Gjøvik.

NLM region øst driver arbeid i Østfold, Vestfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Oppland og Hedmark. I tillegg til lokale misjonsfellesskap og forsamlinger driver vi flere leirsteder, barnehager og skoler. Målet er å gi barn, ungdom og voksne muligheten til å bli kjent med Jesus, og vi jobber under visjonen «Verden for Kristus».

 

Vi søker nå:

Forsamlings- og områdearbeider i Gjøvik/Vestoppland

Fast stilling i 50 – 100 %

 

Hovedansvarsområde

 • Videreutvikle forsamlingsarbeidet knyttet til Misjonshuset Folkvang på Gjøvik.
 • Ansvar for fellesskapsutvikling og forkynnelse i området
 • Utvikle nytt NLM-arbeid i området, med fokus på nye generasjoner og kulturer

 

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle og bygge lokalt forsamlingsarbeid etter regionens strategi
 • Forkynnelse, ledelse og noe administrasjon
 • Arbeide for å nå barnefamilier, studenter og ungdom i området
 • Bistå region øst med å rekruttere og utruste ledere for abeidet i området

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Evne til å formidle bibelens budskap gjennom forkynnelse og undervisning
 • Lederegenskaper
 • Evne til å bygge relasjoner med mennesker i ulike aldersgrupper
 • Evne til å engasjere og veilede frivillige ledere
 • Evne til å arbeide strukturert og målrettet for å styrke lokalt arbeid

 

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med NLM sitt formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”.

   

Vi kan tilby

 • Arbeidsfellesskap i NLM region øst
 • Lønn etter NLMs regulativ

  

For spørsmål eller informasjon kontakt regionleder Ernst Jan Halsne (ehalsne@nlm.no)

  

Søknad, CV og referanser sendes:

NLM region øst, 0572, Oslo – epost: ehalsne@nlm.no

   

Søknadsfrist: 10. juni 2019

Tiltredelse: August 2019, eller etter avtale