Tre damer som prater og ler.

Undervisningsstillinger - Lundeneset VGS

Lundeneset VGS søker lærere i ulike fag fra høsten 2019.

Lundeneset VGS er en kristen friskole med internat i Ølensvåg. Skolen tilbyr programområdene Studiespesialisering, Service og samferdsel, Medieproduksjon og Påbygging til generell studiekompetanse. Skolen er eid og drevet av Norsk Luthersk Misjonssamband.

 

Vi søker nå:

Lærere i ulike fag

Vi har fra høsten 2019 ledige stillinger innenfor følgende fag: norsk, mediefag, servicefag, naturfag og geografi. Andre fag kan også være aktuelle.

 

Vi ønsker oss deg som

  • vil være med og utruste morgendagens samfunnsbyggere.
  • vil engasjere deg i å videreutvikle skolen med et godt faglig og sosialt miljø.
  • identifiserer deg med skolens verdigrunnlag og ønsker å fremme skolens kristne mål.
  • vil ta del i sosialpedagogiske oppgaver og det kristne arbeidet på skolen.
  • ønsker å gjøre en positiv forskjell i livet til elever og kollegaer

Utdanning, referanser og personlig egnethet vil bli vektlagt. Fagfordeling og stillingsprosent blir drøftet med aktuelle søkere.

 

Du må kunne arbeide aktivt for å fremme skolens visjon og kristne målsetting og delta i det sosialpedagogiske arbeidet. NLMs verdidokument ligger til grunn for stillingen. Det vil derfor kunne bli innhentet opplysningar om dette i tråd med arbeidsmiljøloven § 13 og diskrimineringsloven § 7. Den som tilsettes må legge frem politiattest, jfr. friskoleloven § 4-3.

 

Vi kan

  • tilby et spennende kollegafellesskap i et stimulerende internatskolemiljø med rike muligheter og positive medspillere, både blant elever og personale.
  • tilby lønn etter avtale.
  • være behjelpelig med å skaffe bolig dersom det behøves.

 

For spørsmål eller informasjon kontakt rektor Gustav Løge Fosse, glfosse@lvs.no tlf 970 88 079 eller undervisningsleder Arlene Pedersen, apedersen@lvs.no  tlf 990 99 875.

 

Søknad, CV og referanser sendes:

Søknad på eget skjema  sendes til Lundeneset VGS AS, Lundanesvegen 37, 5582 ØLENSVÅG eller på e-post: post@lvs.no

 

Søknadsfrist: 25. mars 2019

Tiltredelse: August 2019