Tre damer som prater og ler.

Leder NLM ung region Midt-Norge

NLM region Midt-Norge søker vikar for Leder Ung i 100% stilling i forbindelse med foreldrepermisjon. Oppstart i stillingen ønskes så snart som mulig, senest 1. august.

Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) region Midt-Norge omfatter Trøndelag, samt Aure og Halsa kommuner på Nordmøre og nord til Rana og Rødøy i Nordland. Regionen har nært opp til 190 misjonsfellesskap foruten ansvar for barnehager, skoler, leirsteder, gjenbruksbutikker og lokalradio. Det er 14 ansatte i regionen fordelt på ca. 12 årsverk.

 

Vi søker nå:

Leder NLM Ung region Midt-Norge (vikariat)

 

NLM region Midt-Norge søker vikar for Leder Ung i 100% stilling i forbindelse med foreldrepermisjon. Oppstart i stillingen ønskes så snart som mulig, senest 1. august.

 

Sammen med regionleder og administrasjonsleder er Leder Ung en del av regionens lederteam. Leder Ung har det overordnede ansvaret for barne- og ungdomsarbeidet i regionen og har delegert personalansvar for regionens barne- og ungdomsarbeidere. Leder Ung rapporterer til regionleder. Regionkontoret på Heimdal er Leder Ung sitt faste arbeidssted. Noe reising inngår også i stillingen.

 

Ansvarsområder:

 • Lede og utvikle barne- og ungdomsarbeidet i regionen
 • Lede og utvikle regionens leirarbeid
 • Følge opp lag og foreninger
 • Personalansvar for barne- og ungdomsarbeidere i regionen
 • Være en del av regionens lederteam
 • Saksforberedelse til, og oppfølging av vedtak i regionens barne- og ungdomsråd

 

Vi ønsker en person som:

 • vil arbeide for at barn og unge skal bli kjent med Jesus
 • er positiv, omgjengelig og trives med relasjonsbyggende arbeid
 • har lederegenskaper og kan forkynne og veilede
 • har evne til å tenke strukturert og administrere arbeidet i regionen
 • har relevant utdanning og/eller erfaring
 • Personlig egnethet og erfaring vil tillegges stor vekt

 

Søker må bekjenne kristen tro og identifisere seg med NLM sitt formål og våre verdier i samsvar med «Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband.

Lønn etter NLMs regulativ.

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til administrasjonsleder i NLM region Midt-Norge, Irene Sandberg Sæther, tlf 45 46 48 35, isather@nlm.no.

 

Søknad med CV og referanser sendes til:

NLM Midt-Norge, midt-norge@nlm.no

 

Tiltredelse: Etter avtale.

Vikariatet løper fra avtalt tidspunkt til 31.7.2020, med mulighet for forlengelse.

Søknadsfrist: 25. april 2019