Tre damer som prater og ler.

Barne- og ungdomsarbeider - NLM ung sørvest

NLM søker barne- og ungdomsarbeider i 40-100 % stilling i NLM ung sørvest.

Norsk Luthersk Misjonssamband er en selvstendig misjonsorganisasjon med visjonen «Verden for Kristus». NLM har i dag omkring 110 utsendinger i cirka 15 land i Afrika, Asia og Sør-Amerika. I Norge er det et omfattende arbeid med cirka 2500 foreninger og forsamlinger i sju regioner.

 

Norsk Luthersk Misjonssamband søker nå

Barne- og ungdomsarbeider

i 40-100 % i NLM ung sørvest.

 

Stillinga vil i hovedsak bestå av taleoppdrag til ulike lag og leirer. Et av fokusområdene vil også være relasjonsskapende arbeid og andaktshjelp i barnehagene til Region sørvest for å knytte barnehage og lokalt arbeid enda tettere sammen. Gjennom dette kan vi legge til rette for at de barna som blir ferdige med barnehagen fortsatt kan få en mulighet til å høre om Jesus lokalt.

 

Kvalifikasjoner

  • Ønske om, og nådegave til å formidle evangeliet om Jesus
  • Relevant erfaring
  • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
  • Personlige egenskaper og egnethet vil bli vektlagt

 

Det forutsettes at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med NLM sitt formål og verdier i samsvar med «Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband».

 

Stillingen kan kombineres med studier eller annen jobb. Lønn etter NLMs regulativ.

 

For spørsmål eller informasjon kontakt

Ungleder Arnt Magne Graberg, agranberg@nlm.no, 906 84 269.

 

Søknad, CV og referanser sendes til agranberg@nlm.no

 

Tiltredelse: 1. august (eller etter nærmere avtale)

Søknadsfrist: 5. april