Tre damer som prater og ler.

Ungdomsarbeider - Tryggheim Forus

NLM søker ungdomsarbeider i 20 % stilling tilknyttet Tryggheim Forus.

Norsk Luthersk Misjonssamband er en selvstendig misjonsorganisasjon med visjonen «Verden for Kristus». NLM har i dag omkring 110 utsendinger i cirka 15 land i Afrika, Asia og Sør-Amerika. I Norge er det et omfattende arbeid med cirka 2500 foreninger og forsamlinger i sju regioner.

 

Vi søker nå:

ungdomsarbeider i 20% stilling

Tilknytta Tryggheim Forus i Region sørvest

 

Stillinga vil i hovedsak omfatte relasjonsskapende arbeid blant elevene, og i samarbeid med skolen, utforme et tilbud for elevene på ettermiddagstid. Det må påregnes å bruke noe av arbeidstida på dagtid, i skoletida. Det vil også være aktuelt å ha kontakt med lokale lag på Nord-Jæren, for å bygge bro mellom skole og NLM ung sitt lagsarbeid.

 

Kvalifikasjoner

  • Ønske om- og nådegave til å formidle evangeliet om Jesus
  • Relevant erfaring
  • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
  • Personlige egenskaper og egnethet vil bli vektlagt

 

Det forutsettes at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med NLM sitt formål og verdier i samsvar med «Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband».

 

Stillingen kan kombineres med studier eller annen jobb. Lønn etter NLMs regulativ.

 

For spørsmål eller informasjon kontakt Ungleder Arnt Magne Granberg, agranberg@nlm.no, 906 84 269.

 

Søknad, CV og referanser sendes til agranberg@nlm.no

 

Tiltredelse: 1. august (eller etter nærmere avtale)

Søknadsfrist: 1. mars