Unge jenter smiler og ler

Ettåringer - Øygarden

Vi søker to til fire ettåringer i 100 % stilling fra 19. august 2019 til 30. juni 2020.

I Øygarden har Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) i mange år hatt utplassert en gruppe ettåringer som jobber i team. Der har de på ulike arenaer en unik mulighet til å komme tett på barna og de unge som vokser opp i kommunen. Teamet har en viktig rolle i lokalmiljøet og oppgavene til ettåringene er mange, viktige og varierte. Teamet er knyttet til ungavdeling i NLM region Vest og er som en del av regionen koblet på arbeidsfellesskap og oppgaver i NLM. Norsk Luthersk Misjonssamband er en selvstendig misjonsorganisasjon med visjonen «Verden for Kristus».

 

Vi søker nå:

Ettåringer tilknyttet barne- og ungdomsarbeidet i Region Vest

  

Arbeidsoppgaver

 • Barne- og ungdomsarbeid hovedsakelig i Øygarden.
 • Forkynnelse, relasjonsbasert arbeid, planlegging og gjennomføring av ulike arrangement.
 • Konfirmantarbeid, leirer, ungdomsklubber, barnelag, KRIK, barnehagebesøk, bibelgrupper, regionarrangement, ledertrening, kontakt med lokale ledere og mye mer.

  

Kvalifikasjoner

 • Evne til og ønske om å forkynne evangeliet, og drive trosopplæring og disippelgjøring av barn og unge.
 • Søker liker å arbeide både i team og selvstendig.
 • Søker er klar for nye utfordringer og spennende oppgaver.
 • Søker er engasjert, et godt forbilde og har evne til å skape trygge relasjoner.
 • Bibelskole og/eller annen erfaring fra kristent arbeid er et pluss, men ikke et krav.

Vi kommer til å legge vekt på personlige egenskaper og egnethet.

Vi forutsetter at søker kan levere en godkjent politiattest, bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med NLM sitt formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”.

   

Vi kan tilby

 • Som ettåring vil man få opplæring og bli fulgt tett opp både lokalt i Øygarden, av regionen og av NLM Ung gjennom ettåringskurs i løpet av året.
 • Lønn etter NLMs regulativ.
 • Et lærerikt år med mange varierte utfordringer og muligheter til å bli bedre kjent med både seg selv og Gud.

Det vil bli lagt til rette for og forventet at ettåringene bor i «teamhuset» i Øygarden.

Det er mulig å kombinere teamtjeneste i Øygarden med TeFT Norge, 2.årslinjen på Fjellhaug Bibelskole. Ta kontakt for mer informasjon. Les om linjen her: https://bibelskolen.fjellhaug.no/linjene/teft-norge/

For spørsmål eller informasjon kontakt Ungleder Marta S. Leodo, mleodo@nlm.notel. 559 04 800

Søknad og CV med referanser sendes til mleodo@nlm.no       

   

Søknadsfrist: 15.3.2019

Tiltredelse: 19.08.2019