Tre damer som prater og ler.

Administrasjonsleder Ung avd. - NLM region sørvest

NLM region sørvest søker administrasjonsleder Ung avdeling i 100 % vikariat.

Region Sørvest består av området fra Kvinesdal i sør til Eidfjord i nord. Regionen er delt inn i 9 områder som til sammen har ca. 220 lag innen barne- og ungdomsarbeidet.

 

NLM Region Sørvest søker 

Administrasjonsleder Ung avdeling

100 % vikar – med mulighet for fast stilling

 

Er du en som ønsker at andre skal bli kjent med Jesus?

Da kan du være den vi søker etter.

Vi søker en person som skal ha det administrative ansvaret for Ung avdeling i Region sørvest. Adm. Leder ung inngår også i lederteamet for hele Ung avdeling som har 17 ansatte i hel - og deltidsstillinger. Administrasjonsleder Ung har regionskontoret som arbeidsted.

 

Arbeidsoppgaver

 • Administrative oppgaver
 • Holde kontakten med barne- og ungdomslagene
 • Sette opp talerbesøk til barne- og ungdomslagene
 • Ansvar for søknader om offentlig støtte
 • Inngå i lederteamet for ung avdeling (Ung leder, adm. Leder og Leirkonsulent)
 • Delta i BUR (barn og ungdomsrådet) sine styremøter og følge opp vedtak
 • Følge opp strategi og handlingsplaner
 • Kunne bruke sosiale medier til å reklamere og få ut informasjon

 

Kvalifikasjoner

 • Et ønske om å dele Jesus med andre
 • Det blir lagt stor vekt på personlig egnethet
 • Kjennskap til NLM som organisasjon
 • Være ryddig og strukturert
 • Fortrolig med data som arbeidsverktøy (Office pakken)
 • Evne til både å arbeide selvstendig og i team
 • Serviceinnstilt og imøtekommende
 • Bibelskole eller mer er ønskelig men ikke et krav
 • Høyere utdannelse innenfor administrasjon er en fordel men ikke et krav

 

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med NLM sitt formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”. Lønn etter NLMs regulativ.

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til leder i NLM Ung, Region Sørvest, Arnt Magne Granberg, tlf 906 84 269 eller e-post agranberg@nlm.no

 

Søknad med CV og referanser sendes til:

NLM Region Sørvest, Gulaksvei en 4, 4017 STAVANGER

eller på e-post til agranberg@nlm.no

Søknaden merkes ”Administrasjonsleder Ung”.

 

Tiltredelse: 1. august 2019 eller etter avtale

Søknadsfrist: 1. mars 2019