Tekstbilde med ordene "Tre måneders opphold i Kenya med trosopplæring for par, familier og andre. Tid sammen, tid med Gud."

Søknad

Velkommen til å søke om plass på TeFT familie! På denne siden finner du informasjon om søknadsfrister og opptakskriterier, samt søknadsskjema.

Søknadsfrist:

Det er ett kull i året med TeFT familie (1 januar - 29 mars). Opptaket gjøres løpende.

 

Opptaket vil bli gjort etter følgende kriterier:

  • Deres motivasjon for å gå på skolen
  • Referanser fra både referansepersoner og eventuelt forsamling eller leder hjemme
  • Eventuelle kommentarer fra skole eller barnehage for barna deres

 

Søknadskjema:

Under finner du søknadsskjemaet for TeFT familie. Når dere har sendt inn skjemaet, vil vi deretter sende et skjema til referansepersonene deres, som sender det direkte tilbake til oss. Vi vil vente på uttalelser fra skole eller barnehage for dere som har barn, før vi begynner opptaksprosessen.

Dersom det er ledige plasser, vil en kunne få plass også etter at søknadsfristen er ute.

Søknadsskjema TeFT familie

Spørsmål merket * er obligatoriske.

Søknadsprosessen vil være basert på dette skjemaet, der referansene vil tilsendes egne skjema for utfyllelse og sender dette direkte til TeFT familie. En vil i hovedsak basere seg på dette, men i enkelte tilfeller vil en kunne kontakte referanser for nærmere oppklaring.

Vi vurderer søkerne ut fra følgende:

  • Egen motivasjon for å søke TeFT Familie (Pkt 18-20)
  • Referanse fra menighet/Forsamling/Fellesskap (Pkt 13)
  • Referansepersoner ( Pkt 27-28)
  • Helse (Pkt 26)
  • Eventuelle merknader fra skole/barnehage

Personlige opplysninger

Søker sammen med en annen familie *

Pårørende

Menighet/forsamling/kristen bakgrunn

Personlighet og motivasjon

Skriv kort om dere selv, både voksne og barn; sterke/svake sider, hobbyer, interesser og hvorfor dere søker TeFT Familie. Hva dere kan bidra med inn i fellesskapet.

Utdannelse og arbeidserfaring

Læreruttalelse for evt skolebarn og barnehagebarn

Dere vil få tilsendt skjemaer som dere sender til dem, og formidler tilbake til oss på TeFT familie. Dette fordi det skal gå gjennom foreldrene.

Helse og spesielle behov

Referansepersoner

Disse vil bli tilsendt eget skjema for utfylling på bakgrunn av informasjonen her. Dette skjemaet vil bli sendt direkte tilbake til TeFT Familie fra referansepersonene, og informasjonen vil bli holdt konfidensielt. Disse skal ikke være i familie med dere, men kjenner dere godt.

Andre opplysninger

Vi bekrefter at vi bevisst ikke har unndratt opplysninger som er av betydning for vurderingen av oss til opptak på TeFT Familie *