Forsamling lovsynger

Program

Her er programmet for Felleskapskonferanse 2021

10.00    Velkommen

10.20    Bibeltime v/Sverre Bøe

11.00    Pause

11.15    Fellessession 1 v/Jarleif Gaustad m.fl

12.00    Workshop

12.30    Lunch

13.15    Fellessession 2 v/Aud Karin Ringvoll og Ingebjørg Fauske

14.00    Workshop

14.30    Pause

14.45    Fellessession 3 v/Øystein Gjerme og Hans Arne Sanna

15.30    Slutt