Gruppearbeid på Fellesskap 19

Nettverk på Fellesskap 20

På Fellesskap 20 samles vi i nettverk for undervisning og samtale om den tjenesten man er i.

Barne- og familiearbeid

Det vi gjør i dag har betydning for i morgen. Hvordan kan vi som kirke gi Jesus videre til neste generasjon? Hvordan får vi nye barn og nye familier med i arbeidet vårt? I nettverket for barne- og familiearbeid vil vi berøre disse spørsmålene, og utruste og inspirere hverandre til å løfte fram dette arbeidet som noe av det viktigste vi gjør som kirke.

Det er Turid Slettebø og Jorunn Bergo Aarvik som leder nettverket.

 

Bønn

Alt vårt arbeid er fundert i bønn både i den enkelte sin forbønn, men også i det organiserte bønnearbeidet i fellesskapene. I dette nettverket blir det erfaringsutveksling og undervisning om hvordan vi kan gjennomføre denne bønnetjenesten i våre fellesskap. Vi ønsker at du i dette nettverket blir inspirert til egen bønnetjeneste og får hjelp til å få andre med deg i dette.

 

Flerkulturelt arbeid

Flere og flere av våre fellesskap har sett den åpne døren som finnes inn i innvandrere sine liv. På stadig nye måter finner kristne fellesskap måter å tjene disse som er helt nye i vårt land og som kommer fra en annen kultur. Trossøsken fra andre kulturer bidrar til at vi som menigheter bedre evner å leve ut vårt kall. Her vil du møte mennesker som er engasjert i dette arbeidet, eller som gjerne vil engasjere seg i det.

 Det er Janet Seierstad som leder nettverket.

 

Forkynnelse og teologi

Forkynnelse og teologi er et nettverk for deg som ønsker å vokse i forkynnertjenesten eller som er særlig opptatt av hva som undervises og hvordan undervisningen skjer i våre fellesskap. Her tar vi opp dagsaktuelle temaer, det blir både undervisning og samtale.  

 Det er Kåre Johan Lid som leder nettverket.

Forsamlingsledelse

Nettverket forsamlingsledelse har som mål å gi deltakerne verktøy og viktig input til å lede sine lokale fellesskap på en bedre måte. Her ønsker vi å både ha undervisning og erfaringsutveksling. Dette er et nettverk som er særlig aktuelt for de som har ansvaret for den strategiske ledelsen av fellesskapet.

 Det er Christian Lilleheim som leder nettverket.

Samfunnsbygger (NB! Nytt)

Kirken er kalt til mer enn å arrangere gudstjenester, lede bibelgrupper, barnelag og så videre. Vi er kalt til å være lys og salt i verden, til å skape verdier, bidra med kristne verdier og til å formidle evangeliet inn på alle samfunnets arenaer. I dette nettverket ønsker vi at du skal få frimodighet og hjelp til å gjøre nettopp dette. Hvordan være en kristen rektor? Hvordan møte flyktninger som trenger hjelp? Hvordan være en kristen næringslivsleder? Er det kristelig å bidra i politikken?

 Det er Alida Masvie som leder nettverket.

Sang, musikk og lovsangsledelse

Sang og musikk er en veldig viktig del av det kristne arbeidet, og lovsangen har en stor plass på gudstjenestene våre. På dette nettverket vil vi dele erfaringer fra det å drive et godt arbeid på dette området, som gir løft til fellesskapet. Hvordan formidler vi vår kristne tro gjennom sangen i fellesskapet? Hvordan kan vi jobbe med og utvikle det musikalske midt oppi alt fokuset på tilbedelse?

Det er Line Stordal og Marianne Aarskog som leder nettverket

 

Tenåringsarbeid

Dette nettverket er for alle som er med å drive ungdomsarbeid - både tenåringer og voksne. Hvordan kan vi være gode ledere for tenåringer? Hvordan kan vi bygge et ungdomsarbeid som gjør disipler, og når nye med evangeliet? Under dette nettverket blir det mulighet for unge og eldre å lære av hverandre; hvordan lever vi godt med å være leder, og hvordan kan vi møte dagens unge på best mulig måte?

Det er Jarle Thingbø som leder nettverket.