Forsamling lovsynger

Velkommen til Fellesskap 21

Lederkonferansen Fellesskap 21 for alle frivillige ledere og ansatte i NLM og NLM ung arrangeres 13. mars 2021. Konferansen som egentlig skulle vært et sentralt helge-arrangement i Oslo blir isteden komprimert til én dag.