Seminar

Seminar og workshops

På Fellesskap 19 blir det to seminarbolker og en del med ulike workshops i løpet av lørdagen.

Seminarbolk 1 kl 1430-1530

Sunn åndelighet: om livsrytme, balanse og grensesetting
Er det mulig å finne hvile i en stresset hverdag? Finnes det en bibelsk livsrytme der vi kan brenne uten å brenne oss ut? Dette er noen av spørsmålene vi skal se på mulige svar på i dette seminaret. Dette seminaret passer for deg som har ansvar for å lede mennesker - og for deg som ikke er leder, men kjenner at hverdagen er full av forpliktelser ovenfor Gud og mennesker.

Seminaret holdes av Tonje Haugeto Stang. Tonje jobber til daglig som sosialrådgiver på Tomb Videregående skole, i tillegg er hun er forfatter og foredragsholder, og har jobbet mye med denne tematikken.

 

Hvordan skal vi få til et godt sjelesorgtilbud i forsamlingene våre?

Ønsket om å ha et godt sjelesorgtilbud lokalt i NLM, det deler vi alle. Men det viser seg at det ikke alltid er så lett å få til. Hva når sjelesørgeren også er nabo og fotballtrener for barna dine? I dette seminaret ser vi sammen på utfordringene og mulighetene knyttet til disse problemstillingene, slik at vi sammen kan styrke denne viktige delen av arbeidet vårt.

Seminaret holdes av Grete Yksnøy Martinsen. Grete er ansatt i NLM som en del av teamet som jobber med sjelesorg og veiledning.

 

Møteledelse

Det er mange meninger om hva som er den viktigste oppgaven til en møteleder. Ideelt sett skal en møteleder kanskje både ivareta en god rød tråd i møtet, ha en administrativ og koordinerende rolle, og sørge for å videreformidle informasjon på vegne av NLM og andre aktører.  

I dette seminaret reflekterer vi litt rundt disse ulike forventningene, samt at du får noen praktiske tips til hvordan man kan tenke rundt de ulike innslagene i et møte eller en gudstjeneste.

Seminaret holdes av Kjersti Lilleaasen og Grete Haukelid. Kjersti har tidligere jobbet med møtene på både UL og GF, og vært møteleder i Misjonssalen i Oslo. Grete er markeds- og innsamlingsleder i NLM, og vil dele sine tanker om hvordan vi kan inspirere til misjon og givertjeneste i fellesskapene.

 

Migrasjon i et kirkehistorisk lys – en tro i bevegelse

I dette seminaret ønsker vi å belyse migrasjon som en del av misjonsbevegelsen som startet ved pinsen. En bevegelse som dreier seg om at mennesker krysser landegrenser med troen som bagasje, mens andre møter troen mens de er i eksil. Vi er også berørt av denne bevegelsen i Norge. Hvordan forholder vi oss til det?

Mons Gunnar Selstø jobber til daglig i NLM, tilknyttet Internasjonalt Kristent Fellesskap i Stavanger. Han har også vært utsending for NLM i Vest-Afrika, og har mange spennende og gode tanker knyttet til å dele tro.

 

 

Seminarbolk 2 kl 1615-1730

Smågrupper

I et fellesskap der vi ønsker å se hverandre, er smågrupper viktig. Er du ute etter ideer på hvordan dere kan drive et smågruppearbeid i forsamlingen og i gruppa så bør du få med deg dette seminaret.

Seminarholder er Tonje Haugeto Stang. Tonje jobber til daglig som sosialrådgiver på Tomb Videregående skole. Hun har jobbet mye med smågrupper og har mange gode tips. Tonje er også forfatter av boka «Husfellesskap – en vei til vekst».

 

Hvordan være synlig på sosiale medier?

Mange store og små fellesskap er på sosiale medier, men hvordan skal man bruke det best mulig? Hvilke innlegg fungerer, hvilke valg bør man ta – og bør egentlig fellesskapet være på sosiale medier?

Seminaret holdes av Runar Wold Slettebø og Grete Haukelid. Runar har ansvar for sosiale medier for Salem Bergen og fra GF 2018. Han deler av sine erfaringer og gir konkrete triks i hvordan fellesskapet ditt kan bruke sosiale medier.

Grete er markeds- og innsamlingsleder i NLM og er spesielt opptatt av omdømmebygging og posisjonering – også i sosiale medier.

Hovedfokuset i dette seminaret vil være Facebook, men vi vil også se på andre kanaler.

 

Kristen ungdom i det digitale Babylon

Dagens ungdom tilbringer det meste av livet foran en skjerm. Her utsettes de for massiv påvirkning av ikke-kristne verdier. Hvordan er det mulig å leve som kristen ungdom i denne digitale virkeligheten, hvordan kan vi som ledere veilede, og kan 3000 år gamle bibeltekster hjelpe oss til å utruste ungdom til et liv med Jesus når kulturen drar i motsatt retning?

I dette seminaret deler Hans Kristian Skaar noen tanker rundt dette. Hans Kristian er daglig leder i NLM ung, og har stor lidenskap for ungdom og formidling.

 

Q&A om menighetsplanting

Menighetsplanting har blitt satt på dagsorden i Norge de senere årene. I dette seminaret vil vi bruke tid på spørsmål og svar rundt menighetsplanting. Du lurer kanskje på:

  • Hvorfor plante nytt?
  • Hvorfor starte enda en menighet?
  • Hva skal til for å plante nytt fellesskap?
  • Kan min forsamling plante nytt?

Etter en kort innledning får du mulighet til å stille dine spørsmål.

 

Jarleif Gaustad leder samtalen. Han er leder for fellesskapsutviling i NLM og sitter i styret til Sendt Norge, et tverrkirkelig nettverk for menighetsplanting i Norge.

 

Workshops kl 1430-1600

Inkluderende fellesskap og vertskap

På denne workshopen vil vi se på hvordan vi kan ta imot nye og håndtere at vi blir flere i fellesskapet. Hvordan får vi med oss de andre til å være inkluderende og knytte nye relasjoner?

Seminaret holdes av Hanne Ovidia Hansen. Hun har jobbet med hvordan menigheten tar imot nye i Filadelfiakirken i Oslo. Hun har masse nyttig erfaring med tematikken, i tillegg blir det i denne workshopen god tid til spørsmål og samtaler.

 

Gateevangelisering - light

Dette er en praktisk workshop for deg som er litt eller veldig interessert i å gå utenfor komfortsonen din - og prøve deg på å være en budbringer for evangeliet på en helt enkel måte! Det vil vi gjøre ved å spre oss rundt i nærområdet, be der vi går, sette oss ned på forskjellige kaféer for å be eller lese i Bibelen – og se hva som skjer. Kanskje kommer du i kontakt med andre mennesker om tro, kanskje får du noe til deg selv. Før vi går ut møtes vi til en kort intro, inspirasjon og bønn.

Workshopen ledes av Birgit Ydstebø, Ungdomskonsulent i NLM ung.