Intervju på scenen

Nytt navn: Fellesskapskonferansen

Takk for Fellesskap 19. For å reflektere at konferansen er et fast årlig innslag, blir det løpende navnet på konseptet fra nå av "Fellesskapskonferansen". Vi gleder oss allerede til neste års arrangement!

Vi ser NLMs årlige fellesskapskonferanse som et viktig og nyttig innslag i NLMs årshjul - et inntrykk årets konferanse, "Fellesskap 19", har sementert. Vi gleder oss til mange flere år med konferanser!

 

Etablerer navnet "Fellesskapskonferansen"

Etter flere vellykkede år med fellesskapskonferanser har dette nå blitt et innarbeidet og fast konsept i NLM. Nå får konseptet det faste navnet "Fellesskapskonferansen".

De årlige arrangementene vil fortsatt gis navn etter årstallet (Fellesskap *ÅR*), i likhet med tidligere.

 

Årlig møtepunkt

Fellesskapskonferansen neste år, Fellesskap 20, arrangeres 17.-19. april 2020. Vi gleder oss allerede!

Takk for at du er med på Fellesskapskonferansen - et årlig møtepunkt for alle som er engasjert i NLMs fellesskapsarbeid.