Alexis Lundh

Bli med i Studentnettverket på Felleskap 19!

Mange mister troen på Jesus i studietida. Det vil vi ta på alvor!

I studentnettverket på Fellesskap 19 ønsker vi å styrke arbeidet blant studenter og unge voksne, både med tanke på å nå dem med evangeliet, og for å bidra til å bygge en trygg og slitesterk tro gjennom det som formidles i ditt fellesskap.

Alexis Lundh fra Tro og Medier blir med i nettverket. Han vil undervise om seksualitet, pornografi og andre utfordrende tema som vi har godt av å snakke høyt om under overskriften: Formidle en bedre historie i møte med en hyperseksualisert ungdomskultur. Dette er temaer han har jobbet mye med, sjekk blant annet ut denne artikkelen om tematikken.

I løpet av nettverkstiden blir det også erfaringsdeling der vi kan snakke sammen om hvordan vi kan løfte og utvikle det gode arbeidet som allerede drives rundt om.

Dette vil du ikke gå glipp av - Meld deg på i dag!